”Meillä oli käytössä yksi mikrotietokone, jolla opettajat kävivät naputtelemassa suoritustietoja. Sitten se printtaili pihalle arvosanoja.”

Vesa Lappalaisen aloittaessa vuonna 1982 tuntiopettajana Jyväskylän yliopiston matematiikan laitoksella IT-teknologian kehitys oli vasta lapsenkengissä. Laitoksen ainoalla tietokoneella tehtiin kuitenkin ensimmäinen versio kurssikirjanpitojärjestelmä Kurjesta. Lappalainen oli kehittämässä sitä ja Kurjen perillistä, Korppia.

Alun perin Lappalaisesta piti tulla fyysikko. Vuonna 1979 Jyväskylässä alkaneet opinnot eivät kuitenkaan maistuneet, ja pääaineeksi vaihtui nopeasti matematiikka.

 

Tietoteknologia kiinnosti Lappalaista jo tuolloin. Hän esimerkiksi suunnitteli Rihlaperän tähtitornin kaukoputkeen logiikkapiireillä toimivan ohjausjärjestelmän ollessaan Ruotsissa kesän varastohommissa vuonna 1980.

Jyväskylän yliopistossa tietokoneiden kanssa pääsi tuolloin tekemisiin vain yhteiskuntatieteiden laitoksella ja sovelletun matematiikan yksikössä.

”Matematiikan laitoksella ei ollut paljoa niistä laitteista kiinnostuneita, joten siihen liittyvät asiat vähän kuin valuivat minulle.”

Kurjen varhaisversio menetettiin 1980-luvun lopulla, kun sen ainoana kotina toiminut tietokone hajosi. Seuraava Kurki-järjestelmä saatiin käyttöön vasta vuonna 1998. Kolme vuotta myöhemmin oli Korpin vuoro.

Korppi oli pitkäkestoinen projekti, jota päivitettiin vuosien saatossa aina uusilla ominaisuuksilla. Lappalaisen mielestä tietojärjestelmien kehittämisessä oleellisinta on juuri aika.

”Parin vuoden aikaskaalalla ei ehdi saada mitään valmiiksi. Pitäisi puhua useista kymmenistä vuosista.”

”Otin ennen Sisun tuloa sellaisen asenteen, että pessimisti ei pety. Mutta sekään ei riittänyt.”

Korpin korvannut Sisu-järjestelmä on saanut Lappalaiselta runsaasti risuja. Hutiloiden tehty järjestelmä ei hänestä huomioi opettajien tai opiskelijoiden tarpeita.

”Otin ennen Sisun tuloa sellaisen asenteen, että pessimisti ei pety. Mutta sekään ei riittänyt.”

Lappalaisen viimeisin suurprojekti tietojärjestelmien parissa on palkittu TIM (The Interactive Material) -verkko-oppimisympäristö. TIMiin kertyivät kaikki oivallukset Lappalaisen pitkältä opettajanuralta. Pyrkimyksenä on muun muassa mahdollistaa laadukas etäopetus ja huomioida opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit.

Työnsä tärkeimpänä osana Lappalainen pitää nimenomaan opettamista. Siksi häntä surettaa, miten opettajuuden arvostus on laskenut yliopistoissa. Hänen mukaansa tutkimus- ja projektityöt haukkaavat leijonanosan huomiosta.

”Välillä ei tiedä, onko siivoojasta seuraava vai siivoojaa alempi.”