Uskon ja tieteen voi yhdistää, ajattelivat kristillisen kampusyhteisön Lumina Campuksen alulle panneet Jyväskylän yliopiston opiskelijat keväällä 2017. Ajatus muuttui pian yhdistykseksi Jyväskylän Vapaaseurakunnan koordinaattori Merja Toukolan avulla.

“Luminan punaisena lankana oli luoda opiskelijoiden ja nuorten aikuisten oma yhteisö, jossa voidaan jakaa ja kokea elämää yhdessä. Kantavana ajatuksena oli myös, että haluamme olla lähellä kaupungin sykettä”, Toukola luonnehtii.

Kristillinen tausta tai vakaumus eivät ole edellytyksiä osallistua Luminan tapahtumiin. Yhteisö on ennen kaikkea hengellinen.

“Yhtenä motivaationa yhteisön perustamiselle oli ymmärrys siitä, että hengellisyys on normaali osa ihmisyyttä ja monelle opiskelijalle iso osa arkielämää. Mielestämme on tärkeää, että yliopistolla on hengellinen kohtaamispaikka”, Toukola kertoo.

Lumina Campus korostaa toiminnassaan hengellisyyden lisäksi akateemisia ja poikkitieteellisiä periaatteita. Toukola näkee, että akateemiset ja hengelliset arvot voivat kulkea käsi kädessä.

“Akateemisuuteen kuuluu oman ajattelun kehittäminen ja vapaus omien näkemysten rakentamiseen”, Toukola kuvaa.

“Hengellisyys näkyy siinä, että olemme avoimesti kristillisiä, mutta meillä ei tarvitse piilotella omaa maailmankatsomustaan. Poikkitieteellisyys näkyy puolestaan siten, että meillä ei ole yhtäkään Jyväskylän yliopiston tiedekuntaa yliedustettuna, vaan osanottajia on mukana sieltä sun täältä.”

“Jyväskylän keskustan asukasmäärä kasvaa huimaa vauhtia, ja iso osa asukkaista on “kodittomia” opiskelijoita eli lapsuuden kodistaan tai kotimaastaan lähteneitä”

Toukolan mukaan Luminan tapahtumat ovat kaikille avoimia matalalla kynnyksellä. Ainoa kriteeri on, että on vapaata maanantai-iltaisin. Tällä hetkellä Lumina Campus järjestää tapaamisia Musican Boomboxissa. Yhteisön Whatsapp-ryhmään pääsemiseen on vielä matalampi kynnys.

Ihmisten kiinnostus Luminaa kohtaan on kasvanut nopeasti. Toukolan mukaan on suorastaan yllättävää, kuinka laajasti yhteisöstä tiedetään: Luminan perustamisen jälkeen viikoittaisten tapaamisten vakiokävijämäärä on yli tuplaantunut edelliseen lukuvuoteen nähden eli kasvanut kolmesta kahdeksaan ja kahdeksasta pariinkymmeneen.

”Joka ilta on mukana myös uusia kävijöitä, ja kiinnostus vaikuttaa olevan vielä suurempi kuin varsinainen kävijämäärä.”

Toukola kertoo, että puolet Luminan toimintaan osallistuvista opiskelijoista ovat suomalaisia ja toinen puolisko kv-opiskelijoita. Erikoista on Toukolan mukaan ollut se, että suurin osa kävijöistä on ollut miehiä.

“Jyväskylän keskustan asukasmäärä kasvaa huimaa vauhtia, ja iso osa asukkaista on “kodittomia” opiskelijoita eli lapsuuden kodistaan tai kotimaastaan lähteneitä. Siksikin tämä kohtaamisalusta on mielestämme tärkeä.”

Ensi syksylle Lumina Campus kaavailee omaa leiriä.

“Sellainen on haaveissa. Kun uudet opiskelijat tulevat kaupunkiin, leirin järjestäminen rakentaisi mahtavan pohjan alkavalle opiskelijaelämälle ja sen ihmissuhteille”, Toukola perustelee.

“Opiskelun ajanjakso on kriittinen ja sirpalemainen elämänvaihe, johon jokainen opiskelija ei välttämättä ehdi rakentaa kunnon ihmissuhteita, joita kaikki kuitenkin tarvitsevat.”