Ei hakutuloksia.

Teksti Laura Kangas

Maistereita ja tohtoreita valmistui Jyväskylässä yli tavoitteiden, mutta kandeissa olisi vielä parantamisen varaa

Maisterin- ja tohtoritutkinnon portaille kipusi kiitettävä määrä opiskelijoita. Kuva: Laura Kangas

Jyväskylän yliopistolle on asetettu tavoitteet sille, kuinka monta kandia, maisteria ja tohtoria tulisi keskimäärin valmistua vuosittain.

Jyväskylän yliopistosta valmistui maistereita ja tohtoreita yli tavoitteiden vuonna 2018. Sen sijaan kandidaatintutkinnoissa jäätiin tavoitteesta.

Jyväskylän yliopisto on sopinut tutkintotavoitteista vuosille 2017–2020 yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tavoitteena on, että vuosittain valmistuisi keskimäärin 1360 kandidaattia, 1475 maisteria sekä 138 tohtoria.

Yliopistosta valmistui viime vuonna 1513 maisteria. Tohtoreita valmistui 139 eli yhden tohtorin verran yli tavoitteen. Kandidaatintutkintoja sen sijaan valmistui 1220 eli noin sata vähemmän kuin oli tavoitteena.

Maistereita valmistui eniten humanistis-luonnontieteellisestä ja tohtoreita matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.