Jos pohditaan pariskuntien tyypillisintä yhteistä ajanviettoa, sanat “Netflix” ja “ chill” ovat hyvin todennäköisesti ensimmäisinä mielessä. Tällöin sohvan pohjalla vietetyn illan ainoat askeleet suuntautuvat asunnon ovelle vastaanottamaan pikaruokatilausta.
Toiset voivat viihtyä yhdessä hikoilemassa, mutta tutkimustiedon perusteella vakituinen parisuhde vähentää etenkin naisten liikkumista.

Näin havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa, jossa seurantajakson alussa mitattiin tuhannen ihmisen askelmääriä askelmittarilla viikon ajan. Neljä vuotta myöhemmin askelmääriä mitattiin uudelleen. Tutkittavilta kerättiin myös tietoja siviilisäädyn muutoksista neljän vuoden aikana.

“Naiset, jotka muodostavat uuden parisuhteen, muuttavat yhteen asumaan tai menevät naimisiin, myös vähentävät askeleita merkitsevästi. Se on erikoinen tulos, koska miehillä ei taas tapahdu juuri mitään muutoksia siinä kohtaa”, kertoo liikuntapedagogiikan professori Mirja Hirvensalo, joka oli toteuttamassa tutkimusta yhdessä tutkijatohtori Kasper Salinin kanssa.

“Siinä elämänvaiheessa elämä rauhoittuu viikonloppuisin. Ei varmaan käydä enää tanssimassa niin usein.”

Askelmääriä mittaamalla saadaan varmaa tietoa tutkittavan ihmisen liikunnallisesta aktiivisuudesta, sillä kyselytutkimuksissa tutkittavien arviot omasta liikkumisesta eivät aina vastaa täysin totuutta. Vastaavanlaiset pidemmällä aikavälillä askelmittarilla tehdyt seurantatutkimukset ovat harvinaisia.

“Askeleet on kaikkein yleisintä fyysistä aktiivisuutta. Meillä oli mahdollisuus tarkkailla, mitä fyysiselle aktiivisuudelle käy, jos jokin asia elämässä muuttuu”, Hirvensalo ilmoittaa.

Tutkimuksessa askeleet luokiteltiin kolmeen erilaiseen tyyppiin. Kokonaisaskelmäärällä tarkoitetaan kaikkia päivän aikana otettuja askeleita. Aerobisilla askeleilla tarkoitetaan vähintään kymmenen minuutin ajan jatkuneita askeleita, jolloin askeltiheys on vähintään 60 askelta minuutissa. Niin sanottut arkiaskeleet puolestaan laskettiin vähentämällä kokonaisaskelmäärästä aerobiset askeleet.

 

 

Ei ole olemassa yksiselitteistä syytä sille, miksi juuri naisilla liikunnallinen aktiivisuus laskee uuden parisuhteen myötä. Hirvensalo huomauttaa, että asiaa pitäisi tutkia tarkemmin, jotta saataisiin tarkkoja vastauksia. Tutkija arvelee parisuhteen tuovan elämään vakautta ja rauhoittumista, mutta ilmiölle voi olla myös käytännöllisempiä syitä.

“On pohdittu sitä, että jospa siinä tulee kulkuväline mukana. Naisilla ei välttämättä ole ollut autoa, ja parisuhteen myötä vähenee työmatkan kulkeminen liikkuen. Miehillä on useammin ollut auto, vaikka tämä on jo muuttumassa oleva asia.”

Parisuhteen aloittaneiden naisten askelmäärät olivat vähentyneet niin arkipäivien kuin viikonloppujen osalta.

“Siinä elämänvaiheessa elämä rauhoittuu viikonloppuisin. Ei varmaan käydä enää tanssimassa niin usein”, Hirvensalo naurahtaa.

”Naisten elämänmuutoksista suurimpia on juuri lasten saaminen, ja se vähentää selvästi harrastustyyppistä liikuntaa.”

Tulokset ovat kuitenkin samoilla linjoilla yleisen trendin kanssa, jonka mukaan elämänmuutokset työssä, asumistilanteessa tai siviilisäädyssä vähentävät yksilön liikkumista.

“Kun perhe perustetaan ja lapsia tulee, se melkein aina vähentää fyysistä aktiivisuutta, ainakin joksikin aikaa. Naisten elämänmuutoksista suurimpia on juuri lasten saaminen, ja se vähentää selvästi harrastustyyppistä liikuntaa.”

Iän myötä liikkuminen kuitenkin lisääntyi. Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä nuorimmat olivat 34-vuotiaita ja vanhimmat 49-vuotiaita. Juuri vanhemmat osallistujat, joiden pahimmat ruuhkavuodet olivat jo taakse jäänyttä elämää, liikkuivat enemmän.
Naisten aktiivisuus vähenee parisuhteen alussa, mutta miehillä merkittävimmät muutokset liikkumisessa tapahtuvat parisuhteen päättymisen myötä.

 

 

Eronneiden miesten passivoituminen ei yllättänyt tutkijoita, sillä vastaavanlaisia tuloksia oli saatu jo aikaisemmista tutkimuksista. Eron jälkeen miehet eivät saavuttaneet arkiaskelten eli aktiiviliikunnan ulkopuolisten askelten luokassa samanlaisia lukemia kuin aiemmin. Vaikka lenkkeilyn ja muun urheilun kaltaiseen liikkumiseen olisi eron jälkeen periaatteessa enemmän aikaa, niin pontimet olla liikkeellä ovat todennäköisesti vähentyneet.

“Ehkä miehet on aikaisemmin perhe-elämää viettäessään liikkuneet enemmän perheen parissa tai vaimon kanssa yhdessä. Avioerotilanteessa lapset jäävät useimmiten edelleen äideille, vaikka se on muuttunut vähän sekin trendi. Kun mies jää yksin, arkiaskeleet vähenevät näkyvästi”, Hirvensalo toteaa.

 

Parisuhteen askeleet

1033

Tutkimuksessa tarkasteltiin noin tuhannen ihmisen askelmääriä viikon ajan vuosina 2007 ja 2011. Aineiston nuorimmat henkilöt olivat 34-vuotiaita ja vanhimmat puolestaan 49-vuotiaita.

10 000

Suositeltu askelmäärä ihmiselle on noin 10 000 askelta päivittäin. Hyviä keinoja askelmäärän kartuttamiseen on esimerkiksi portaiden käyttäminen hissin sijasta.

25%

Noin neljännes osallistujista saavutti suosituksen mukaisen askelmäärän seurantajakson lopussa. Määrä oli kasvanut neljän vuoden aikana noin viisi prosenttiyksikköä.