Viestinnän johtamisen ainejärjestö Imago ry äänestää kevätkokouksessaan ainejärjestön hajottamisesta. Ainejärjestö ei onnistunut saamaan lokakuun syyskokouksessaan tarpeeksi jäseniä mukaan hallitukseen.

Imagon väistyvä puheenjohtaja Vilma Paavilainen kertoo, että marraskuun puolivälissä järjestetyssä uudessa kokouksessa ei myöskään saatu muodostettua uutta hallitusta.

Ainejärjestön sääntöjen mukaan hallituksessa on oltava vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja ja talousvastaava. Ilman hallitusta ainejärjestö ei voi toimia.

Entinen yhteisöviestinnän oppiaine muutti humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta kauppakorkeakouluun viestinnän johtamisen pääaineeksi reilu vuosi sitten.  Muutoksen myötä Imagon jäsenmäärät ovat kääntyneet laskuun.

”Aiemmin yhteisöviestinnän fukseja tuli noin 20 vuosittain, uudistuksen myötä pääaineen valinneita ja maisteriopiskelijoita on tullut viime ja tänä syksynä vain kourallinen”, Paavilainen toteaa.