Jylkkäri uutisoi numerossa 6/18 (ja verkossa 28.9.), että Jyväskylän yliopiston filosofian opiskelijamäärät olisivat romahtaneet. Tämä on kuitenkin harhaanjohtava väite, koska kuten jutussa mainitaan, uudessa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkinto-ohjelmassa ei ole kandidaattivaiheessa pääaineopiskelijoita missään yksittäisessä opintosuunnassa. Ei myöskään ole minkäänlaisia merkkejä siitä, että laitoksen opiskelijoiden kiinnostus filosofian opintosuuntaan keskittymiseen olisi laskenut tai laskemassa.

Filosofiaan keskittyville suunnattuun filosofian praktikumiin on tänä syksynä ilmoittautunut jo yli 35 opiskelijaa. Jos tämän ja viime vuoden praktikumien osallistujamäärä tasataan näille kahdelle vuodelle, filosofiaan keskittyviä on vuotta kohti yli 20. Verrattuna aikaisempaan 16 opiskelijan sisäänottokiintiöön filosofiassa opiskelijoiden määrä on siis kasvanut.

Jaamme ainejärjestön huolen siitä, kuinka uudet opiskelijat voidaan integroida laitoksen opiskelijoiden yhteisöön. Syksy 2017 oli uuden tutkinto-ohjelman ensimmäinen, ja tässä tehtävässä ohjelma ei täysin onnistunut. Tänä vuonna tilanne näyttää jonkin verran korjaantuneen, ja laitoksella suunnitellaan lisäksi toimenpiteitä opinto-ohjauksen parantamiseksi ja opiskelijoiden paremmaksi integroimiseksi opiskelijayhteisöön myös ainejärjestöjen piirissä. Opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki on äärimmäisen tärkeää, ja ensimmäisenä vuonna ainejärjestöjen lukuvuoden alussa sovellettu karanteeni uusien opiskelijoiden yhteisöön integroimisessa ei toiminut.

Filosofian oppiaineen opetushenkilökunnan puolesta

professori ja oppiaineen pääedustaja Jari Kaukua