Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE) tavoittelee kansainvälisesti arvostettua AACSB-laatuakkreditointia. Akkreditoinnin myöntävä AACSB on amerikkalainen organisaatio, joka on noin sata vuotta tukenut kauppatieteellistä korkeakoulutusta ja tutkimusta ympäri maailman. Tällä hetkellä noin viisi prosenttia kaikista maailman kauppatieteellisistä oppilaitoksista on saanut AACSB-akkreditoinnin.

Suunnittelija Katja Mielonen kertoo, että akkreditoinnilla olisi suuri merkitys kauppakorkeakoulun maineelle, mutta myös sieltä valmistuneille opiskelijoille.

“Kansainvälisillä työmarkkinoilla AACSB-akkreditoinnilla on erittäin hyvä maine. Se on takuu siitä, että ihmisellä on käsissään laadukas tutkinto.”

Akkreditointi todennäköisesti avaisi uusia mahdollisuuksia myös kahdenvälisiin vaihtokohteisiin.

“Monet yliopistot ovat hyvin tiukkoja siitä, kenen kanssa tekevät vaihtoyhteistyötä. Meillä on joitakin pitkäaikaisia kansainvälisiä vaihtosopimuksia AASCB-akkreditoitujen kauppatieteellisten korkeakoulujen kanssa. Uusien kahdenvälisten sopimusten muodostuminen on kuitenkin vaikeaa ilman akkreditointia”, Mielonen sanoo.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan, täyttääkö kauppakorkeakoulu AACSB:n standardit. Tämän jälkeen alkaa varsinainen akkreditointiprosessi.

Akkreditoinnin saadakseen koulun on luotava itse arviointijärjestelmä, jossa arvioidaan johtamisen, tutkimuksen ja koulutuksen laadun kehittymistä. AACSB asettaa reunaehdoiksi 15 standardia, joiden mukaisesti yksikön tulee kertoa tavoitteistaan ja kehitystyöstään. Monivaiheinen akkreditointiprosessi on alkanut JSBE:n osalta jo vuonna 2014. Mielonen on ollut mukana alusta asti.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan, täyttääkö kauppakorkeakoulu AACSB:n standardit. Tämän jälkeen alkaa varsinainen akkreditointiprosessi: kauppakorkeakoulu alkaa työstää itsearviointiraporttia kehitystyöstään. Kauppakorkeakoulu saa tuekseen mentorin, joka on jonkin AACSB-akkreditoidun yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan dekaani.

Kun itsearviointiraportti hyväksytään, käynnistyy viimeinen vaihe. Kauppakorkeakoululle nimitetään vertaisarviointiryhmä, joka vierailee yksikössä arvioimassa kehitystyötä sekä koulutusohjelmien tasoa. Myös vertaisarvioijat ovat mentorin tavoin muiden akkreditoitujen kauppatieteellisten yksikköjen dekaaneja.

JSBE:n vertaisarviointiryhmän puheenjohtaja on australialainen Michael Powell Griffithin yliopistosta. Kaksi muuta jäsentä ovat englantilainen Kathryn Haynes Hullin yliopistosta sekä brasilialainen Luiz Artur Ledur Brito Fundação Getulio Vargas -yliopistosta. Kolmikko vierailee Jyväskylässä 1.–3. lokakuuta.

Vertaisarvioijien tekemä vierailuraportti on akkreditoinnista päättävän komitean käsittelyssä marraskuussa.

Ryhmä tapaa ensimmäisenä JSBE:n dekaanin ja varadekaanit sunnuntai-iltana Maanantaina ja tiistaina ryhmä haastattelee kauppakorkeakoulun henkilökuntaa, johtoa, opettajia ja opiskelijoita sekä tapaa muita sidosryhmiä. Haastatteluissa käydään läpi strategiaa ja johtamista, tutkimustoimintaa, opetussuunnitelmatyötä, resursseja, tutkinto-ohjelmien sisältöä, opetusinnovaatioita sekä vaikuttavuutta. Keskiviikkona vertaisarvioijat kertovat huomioistaan ja kehitysehdotuksistaan.

Vertaisarvioijien tekemä vierailuraportti on akkreditoinnista päättävän komitean käsittelyssä marraskuussa, minkä jälkeen selviää, myönnetäänkö akkreditointi Jyväskylään vai ei.

Laatuleima myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan, joten kehittämistyö myös tähän prosessiin osallistumisen myötä jatkuu kiinteänä osana JSBE:n toimintaa akkreditointivierailun jälkeenkin.