1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

JYYn liberaalit opiskelijat, 3 ehdokasta.

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti 

Ryhmämme ehdokkaat ovat klassisia liberaaleja ja olemme Liberaalipuolueen jäseniä. Edustajistossa ei kuitenkaan tarvitse tehdä puoluepolitiikkaa, vaan kannatamme kaikkea yhdenvertaisuutta ja vapautta lisäävää sekä järkiperusteista toimintaa

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

  • Jäsenmaksun pakollisuudesta luopuminen.
  • JYYn keskityttävä lakisääteisiin tehtäviinsä ja edunvalvontaan

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa.

  1. Jäsenmaksun pakollisuudesta luopuminen.
  2. Muiden kuin lakisääteisten ja edunvalvontaan liittyvien toimintojen karsiminen.
  3. Säästöjen saavuttamista tehtäviä karsimalla ja hallintoa tehostamalla.

5. Jos JYYn toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan? Miksi juuri siitä?

Muista kuin lakisääteisistä ja edunvalvontaan liittyvistä tehtävistä voidaan luopua. Muuhun toimintaan liittyy vahvasti pienten eturyhmien suosimista ja näiden oman harrastuneisuuden tukemista, minkä ei pitäisi kuulua ylioppilaskunnalle lainkaan. Järjestö- ja harrastustoiminta, kulttuuri ja ympäristö ovat kaikki arvokkaita asioita, mutta niiden järjestäminen ja tukeminen ei ole JYYn asia. Yksilöt osaavat ja voivat tehdä näitä asioita omalla kustannuksellaan ja ilman niiden kytkemistä ylioppilaskuntaan.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYYssä, mikä se olisi?

Jäsenmaksun pakollisuudesta luopuminen.

7. Miten JYYn pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

Mikäli JYYn jäsenmaksun pakollisuudesta luovuttaisiin, lopettaisimme ainejärjestöjen tukemisen. Opiskelijat voisivat itse valita mitä ainejärjestöjä tukevat.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

Kortepohjan pitäisi ottaa tavoitteekseen yksiötuotannon maksimointi, sillä niiden kysyntä opiskelijoiden keskuudessa vain kasvaa. Hallinnon tehostamisella voisi yrittää hakea kustannussäästöjä, joilla voitaisiin alentaa vuokria. Esimerkiksi Kortepohjan voisi siirtää kokonaan säätiön hallintaan, koska ylioppilaskunta itsessään on raskaasti hallinnoitu organisaatio. Hallinnon tehostamisella voisi tuottaa myös asukkaille suurempaa arvoa vastineeksi vuokralle

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Jylkkäri voitaisiin lakkauttaa, mikäli sille ei riitä lukijoita. Lehti ei ole välttämätön osa ylioppilaskunnan viestintää.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua? 

Pakkojäsenyydestä on luovuttava. Pakkojäsenyys on ristiriidassa perustuslain yhdistymisvapauden kanssa, sillä perustuslain 13 §:n yhdistymisvapaudella viitataan myös julkisoikeudelliin yhdistyksiin. Ylioppilaskunnat lobbaavat voimakkaasti sen puolesta, sillä ne hyötyvät pakollisuudesta. Yhdistymisvapauden rajoittamista perustellaan lähinnä historiallisilla syillä. Ylioppilaskunnat kutsuvat viestinnässään pakkojäsenyyttä automaatiojäsenyydeksi.

Pakkojäsenyys on ylioppilaskunnille avoin piikki kasvattaa budjettia. Vain pieni osa ylioppilaskuntien jäsenmaksuista käytetään ylioppilaskuntien lakisääteisten tehtävien järjestämiseen. Ylioppilaskunnat ja ylioppilaskuntien palkkalistoilla olevat työntekijät keksivät itselleen jatkuvasti uusia tehtäviä ja pakollinen jäsenyys mahdollistaa jäsenmaksujen jatkuvan korottamisen.