1. Ryhmänne nimi ja ehdokkaiden määrä

Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto (Jyviva), 41 ehdokasta

2. Esitelkää ryhmänne lyhyesti 

Jyviva kamppailee tasa-arvon, ympäristön, demokratian ja elävän kulttuurin puolesta JYYssä ja kaikkialla kampuksella. Päätösten takana on aina arvovalintoja, ja tuomme keskusteluun vahvan vihervasemmistolaisen vaihtoehdon.

3. Mitkä ovat ryhmänne vaaliteemat?

Jyviva haluaa vaaleissa kiinnittää huomion päätöksenteon avoimuuteen ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin yliopistossa ja ylioppilaskunnassa. JYYn on tultava lähemmäs opiskelijaa. Ylioppilasliikkeen on puolustettava sivistysyliopistoa sekä vaikutettava aktiivisesti ja näkyvästi opiskelijan toimeentuloon ja hyvinvointiin. Opiskelijoiden yksinäisyyteen ja mielenterveysongelmiin on puututtava. Jyviva puhuu maksuttoman koulutuksen, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden puolesta. Ylioppilaskunnan on myös oltava edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjumisessa ja hiilineutraalin Jyväskylän rakentamisessa.

4. Listatkaa kolme konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo ajaa edustajistossa.

  1. JYYlle tarvitaan kunnianhimoinen ympäristölinjapaperi, joka takaisi mm. JYYn rakennusprojektien ekologisuuden.
  2. Opiskelijalle on tehtävä helpoksi syödä vegaanisesti kaikkialla kampuksella: Ilokivellä vegaaniruoka on kaikille saatavilla linjastolla, ja tämä hyvä käytäntö pitäisi saada myös Sonaatin ravintoloihin.
  3. Yliopiston henkilökunnalle pitäisi järjestää koulutusta liittyen sukupuolittavien käytänteiden tunnistamiseen ja purkamiseen yliopisto-opetuksessa, ja JYYn on vaadittava tätä yliopistolta.

5. Jos JYYn toimintaa pitäisi supistaa, mistä lähtisitte leikkaamaan? Miksi juuri siitä?

JYYn toimintaa ei tarvitse supistaa. Jos jostain pitäisi leikata, lähtisimme ekologisista syistä liikkeelle ämpäreistä ja lihasta.

6. Jos voisitte muuttaa yhden asian JYYssä, mikä se olisi?

JYY olisi kaikille yliopisto-opiskelijoille tuttu ja läheinen toimija, johon kuuluminen koetaan merkityksellisenä.

7. Miten JYYn pitäisi tukea ainejärjestöjen toimintaa?

Kouluttaminen ja järjestöavustukset ovat tärkeitä ainejärjestöille. Järjestötoimijoiden vertaisverkostot ja valiokunnat tuovat yhteen eri ainejärjestöjen toimijoita, joilta voi saada uusia ideoita ja joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä. Järjestöavustusten hakeminen on koettu hankalaksi, ja järjestelmä kaipaa päivittämistä.

8. Miten kehittäisitte Kortepohjaa?

Kortepohjan uudesta Rentukasta on tehtävä kaikille saavutettava yhteisöllinen kohtaamispaikka, jossa voi kuntoilun ja lounastamisen lisäksi hengailla kavereiden kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin. Tähän tarvitaan ylioppilaskunnan ja asukastoimikunnan aktiivista panosta kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan alusta asti. JYYn pitää pohtia myös muita keinoja ehkäistä opiskelijoiden yksinäisyyttä. On myös kehitettävä moderni versio Kortepohja-bingosta.

9. Lappeenrannassa ja Vaasassa on lakkautettu ylioppilaslehti, Oulussa se ilmestyy nykyään vain netissä. Millaisena näette Jylkkärin tulevaisuuden?

Jylkkärin tärkeä tehtävä on kirjoittaa juuri jyväskyläläisille yliopisto-opiskelijoille tärkeistä asioista. Jylkkäri tekee ylioppilasliikkeessä ja JYYn edustajistossa käytävää keskustelua näkyväksi opiskelijoille. Tällä hetkellä Jylkkäriä luetaan eniten paperisena versiona, joten emme pidä paperilehden lakkauttamista ajankohtaisena.

10. Pitäisikö ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopua? 

Tällä hetkellä automaatiojäsenyys on paras tapa taata laadukas edunvalvonta, YTHS:n rahoitus ja JYYn riippumattomuus suhteessa yliopistoon ja elinkeinoelämään. Jotta JYY voisi tehokkaasti edustaa kaikkia yliopisto-opiskelijoita, sen on oltava aidosti demokraattinen yhteisö.