Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta on kantautunut lukukauden alettua huolestuttavia uutisia. Opiskelijat ovat jääneet ilman opinto-ohjausta resurssipulan vuoksi. Henkilökunta on liian kiireinen sekä tapaamaan opiskelijoita kasvotusten että vastaamaan heidän sähköposteihinsa.

Ongelma on ollut erityisen paha juuri tänä syksynä, kun uudet opetussuunnitelmat ovat astuneet voimaan. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella uusien opetussuunnitelmien korvaavuustaulukot ovat puuttuneet vielä siinäkin vaiheessa, kun kurssit ovat alkaneet.

Suurin osa laitoksen opiskelijoista on ollut epätietoisia siitä, mitä kursseja heidän pitäisi nyt käydä.  Pahimmassa tapauksessa opiskelijat ovat ilmoittautuneet kurssille, jonka aiemmin käyty kurssi korvaa ja jättäneet ilmoittautumatta sellaiselle, jonka he vielä tarvitsisivat.

Ongelmat käyvät ilmi laitoksen ainejärjestöjen yhdessä laatimasta kannanotosta, joka on toimitettu laitoksen henkilökunnalle. Ainejärjestöt esittävät kannanotossaan myös kuuden kohdan listan toimenpidesuosituksista, joilla heidän mielestään asia saataisiin korjattua.

 

Jyväskylän yliopisto uudisti juuri brändiään vastatakseen kiristyvään kilpailuun parhaista opiskelijoista ja työntekijöistä. Uudella brändillä halutaan kasvattaa yliopiston vetovoimaisuutta ja kertoa, että Jyväskylän yliopisto on korkeatasoinen tiedeyliopisto ja ihmisläheinen yhteisö.

Se ei onnistu, jos nykyisistä opiskelijoista ei pidetä huolta. Säästöpaineissa oleva yliopisto ei voi unohtaa, että perusasioihin, kuten opinto-ohjaukseen, tarvitaan resursseja.

Opiskelijoilla on oikeus saada tukea ja neuvoja opintoihinsa, ja yliopistolla on velvollisuus tarjota sitä heille. Toimiva opinto-ohjaus tarkoittaa sujuvaa opintojen etenemistä, mikä on kaikkien osapuolten etu.

 

Parasta brändin rakentamista on se, että yliopiston opiskelijat ja työntekijät kertovat itse, kuinka hyvä paikka Jyväskylän yliopisto on opiskella ja työskennellä. Brändistä voi viestiä uskottavasti vain, jos oman organisaation ihmiset uskovat siihen.

Jos taas perusasiat ovat pielessä, brändi on pelkkä kulissi, ja yhden laitoksen ongelmat voivat vaikuttaa mielikuvaan, joka ulkopuolisilla on koko yliopistosta. On tärkeämpää pitää huolta sisäisistä asioista kuin kiillottaa pintaa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella usko on tällä hetkellä koetuksella. Laitoksen ainejärjestöjen laatimassa kannanotossa todetaan, että laitoksen maine on hitaasti, huolella ja laadulla rakennettu, mutta nyt se näyttää nopeasti ja huolellisesti hajoavan.

Samalla ainejärjestöt aiheellisesti muistuttavat, että huonot uutiset kiirivät tuleville hakijoille aina hyviä uutisia nopeammin.