”Yliopisto ei rajoita työntekijöidensä perustuslaillista sananvapautta. Työntekijöiden ilmaisut eivät kuitenkaan edusta yliopiston kantaa. Toivottavaa on, että silloin kun on kyse omista mielipiteistä, esim. poliittisista tai uskonnollisista, ei tuoda esille asemaa yliopiston työntekijänä.” (Rehtori Matti Manninen 26.11 2014)

 

Sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus kuuluvat olennaisena osana sivistysvaltioon. Jos kuitenkin Jyväskylän yliopisto sanoutuu irti työntekijöidensä uskonnollisista mielipiteistä, miten se voi kuitenkin samalla sallia juuri näihin samoihin mielipiteisiin perustuvaa ”tieteellistä” argumentointia omassa kurssikirjallisuudessaan (Puolimatka: Kasvatus, arvot ja tunteet, 2011)? Ja jos kerran on toivottavaa, ettei asemaa yliopiston työntekijänä tuoda esille omia mielipiteitä esitettäessä, olisi mielenkiintoista saada tietää, mikä on Jyväskylän yliopiston kanta esimerkiksi professori Tapio Puolimatkan kotisivuihin, joiden etusivun ensimmäinen lause on: ”Toimin kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa”.

Koska Puolimatkan ajattelu ja argumentointi perustuu kristilliseen – hyvinkin fundamentalistiseen – maailmankatsomukseen, on täysin mahdotonta olettaa, että hänen tieteellinen toimintansa ei sisältäisi ”uskonnollisia mielipiteitä” – päinvastoin. Yksi Puolimatkan ajattelun perusteeseistä on nimenomaan tieteentekijän omien arvojen läpinäkyvyys – olkoon ne uskonnollisia tai ei.

Piiloutumalla sananvapauden ja yksityishenkilönä/työntekijänä toimimisen vaikean harmaan alueen taakse, Jyväskylän yliopisto edistää mielestäni omalla toiminnallaan – ja ennen kaikkea passiivisuudellaan – Tapio Puolimatkan äärimielipiteiden leviämisen lisäksi hämmennystä opiskelijoidensa keskuudessa tieteellisen tradition pelisäännöistä. Vai onko yliopiston harjoittama toiminta professori Puolimatkan tieteellisen auktoriteettiaseman suhteen tarkoitushakuista? Ellei kyse ole sitten tiedekunnan rohkeuden puutteesta ottaa kantaa tähän teemaan, joka todennäköisesti aiheuttaisi vilkasta ja tunnepitoista keskustelua niin yliopiston sisällä kuin julkisestikin.

Kumpikaan esittämistäni vaihtoehdoista ei mielestäni imartele Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toiminnan eettisyyden tai rohkeuden määrää ottaa selkeää kantaa työntekijänsä Tapio Puolimatkan ajattelun sekä mielipiteiden ja yliopiston epäselvään suhteeseen.

 

Antti Snellman

Jyväskylän Avoimen yliopiston opiskelija

 

Lue lisää:

Vastarannan professori (12.2.2015)

 

Juttua päivitetty 31.3.2016 klo 16.30: Lisätty mielipidekirjoituksen kirjoittajan titteli.