Jylkkäri kysyi lukijoilta mielipiteitä lehdestämme. Tässä ovat tulokset.

Jyväskylän ylioppilaslehti keräsi joulu- ja tammikuun ajan palautetta lukijoiltaan. Kyselyyn vastasti 86 ihmistä, joista 93 prosenttia oli opiskelijoita. Lukijoilta kysyttiin mielipidettä muun muassa syksyn lehtien kansista, onnistuneista ja epäonnistuneista jutuista, kuvituksista ja valokuvista, sekä suosikkipalstoista.

Vuoden 2015 syksyllä Jylkkärin kansia koristi esimerkiksi valokuva baaritiskillä seisovasta viskilasista. Vuosinumerossa kahdeksan lehden kansisivulla esiintyi pikajuoksija Hanna-Maari Latvala. Kymppinumerosta löytyi kuva kiskoista ja lähestyvästä junasta.

Viisiportaisella asteikolla yleisin arvosana syksyn kansista oli neljä, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena. Parhaimman yleisarvosanan sai kuutosnumeron kansi, jossa uhkaava Eduskuntatalo jahtasi opiskelijoita leikkuusakset lonkeroissaan.

 

Lukijoilta kysyttiin myös mieleen jääneitä erityisen onnistuneita Jylkkärin juttuja syksyn ajalta. Eniten mainintoja sai lehdessä numero yhdeksän ollut Sonaatin kasvisruokia käsitellyt juttu. Lukijat arvostivat kiinnostavaa jutun aihetta sekä uutisen toteutusta.

Seuraava kysymys koski lukijoiden mielestä epäonnistuneita juttuja. Hajontaa oli edelliseen kysymykseen verrattuna enemmän, mutta useampia mainintoja saivat ainakin Jylkkärin edustajistovaaliuutiset sekä V. Vallattoman vaaliblogin kirjoitukset.

 

Jylkkärin suosikkipalstaksi nousi pitkäaikainen klassikko, eli Paska kotiseutu -palsta. Puolet vastanneista nosti Paskan kotiseudun kolmen suosikkipalstansa joukkoon. Seuraaville sijoille nousivat uutiset sekä pääkirjoitus.

Vähiten ääniä sai Helpotus-palsta, jonka nosti kolmen suosikkipalstansa joukkoon vain kaksi vastaajaa. Jämäsijoille jäivät myös arviot sekä englanniksi kirjoitetut jutut.

Nettisivujen osalta palaute oli varovaisen positiivista. Lukijat pitivät Jylkkärin nettisivuja helposti käytettävinä ja selkeinä. Osan mielestä sivut ovat nykymuodossaan vanhanaikaiset. Toisaalta monet vastaajista kertoivat, että nettisivuja on vaikea arvioida, koska he käyttävät sivuja niin vähän.

 

Parhaimmat arvosanat Jylkkärin palautekyselyssä saivat lehden piirroskuvat. Yli 80 prosenttia vastaajista antoi kuvituksille arvosanan neljä tai viisi. Myös sanallinen palaute oli erittäin positiivista.

Myös valokuvista Jylkkäri sai hyvää palautetta. Hiukan alle puolet vastaajista arvioi Jylkkärin valokuvauksen tason arvosanalla neljä. Sanallisessa palautteessa osa vastaajista toivoi journalistisempaa valokuvausta, kun toiset vastaajat puolestaan haluaisivat nähdä lehden sivuilla taiteellisempia kuvia.

 

Yleisessä palauteosiossa lehdeltä toivottiin jatkossakin räväkkää ja keskustelua herättävää otetta. Lisäksi moni vastaajista toivoi pidempiä ja syväluotaavampia juttuja. Poliittisten juttujen osalta vastaukset jakautuivat. Osa toivoi Jylkkäriin enemmän politiikkaan keskittyviä juttuja, osa taas vähemmän.

Lisää asiaa palautteesta löytyy ylläolevasta videosta.

Nykyisin kolmen viikon välein ilmestyvää Jylkkäriä on julkaistu vuodesta 1960 lähtien.
Nykyisin kolmen viikon välein ilmestyvää Jylkkäriä on julkaistu vuodesta 1960 lähtien.