Mennyt vuosi on ollut korkeakoulukentälle haasteellinen. Hallitus on jatkanut koulutukseen ja tieteeseen kohdistettuja leikkauksia, joiden vaikutuksia tullaan maksamaan vielä useiden vuosien päästä.

Kiristynyt taloudellinen ja yhteiskunnallinen ilmapiiri on näkynyt myös yliopistoissa. Poliitikkojen ja päättäjien puhe toiminnan tehostamisesta ja yhteistyön lisäämisestä tarkoittaa käytännössä usein leikkauksia ja työpaikkojen karsimista. Yliopistojen henkilökunnan huoli on ymmärrettävää, kun hallitus vaatii yhä pienemmillä resursseilla aina vaan parempaa tulosta.

Tämä toimintamalli ei ole kestävä. Jatkuva leikkaaminen johtaa väistämättä henkilöstön väsymiseen ja turhautumiseen, mikä puolestaan näkyy opiskelijoiden arjessa. Huolena on, että opetuksen laatu kärsii, jolloin opiskelijat eivät saa yliopistosta ansaitsemaansa koulutusta. Huono tulevaisuudenkuva on myös se, jossa lupaavat tutkijanalut eivät enää näe yliopistomaailmaa mielenkiintoisena työpaikkana.

 

Taloudellisesta synkkyydestä huolimatta mennyt vuosi on nostanut esiin myös positiivisia asioita. On ollut rohkaisevaa seurata sitä yhteisöllisyyttä ja yksimielisyyttä, jolla opiskelijajärjestöt ja yliopistojen henkilökunta ovat vastustaneet vahingollista leikkauspolitiikka.

On ensiarvoisen tärkeää, että korkeakoulumaailma jatkaa myös vuonna 2016 tätä työtä, jottei koulutukselle vahingollista politiikkaa enää jatkettaisi. Toivoa sopii, että järjen ääni voittaa lopulta.

Kampuksen kaduilla, kirjastolla, ruokaloissa ja illanvietoissa näkee päivittäin niin paljon energiaa ja kuulee niin paljon innostavia keskusteluja, ettei syytä lohduttomuuteen ole. Tämä ja seuraavatkin opiskelijasukupolvet varmistavat sen, että tiede, kulttuuri ja sivistys eivät katoa tästä maasta.

Kun sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, se tarkoittaa juuri tätä. Opiskeluaika on koko yhteiskunnan kannalta merkittävää, sillä silloin koulitaan ne henkilöt, jotka määräävät muutamien vuosien kuluttua maan asioista.

Mennyt vuosi on osoittanut sen, että opiskelijoissa on paljon energiaa ja halua parempaan tulevaisuuteen.

 

Vuoden 2015 viimeinen Jylkkäri on minulle erityinen myös henkilökohtaisella tasolla. Kun aloitin lehden päätoimittajana kesän jälkeen, en osannut lainkaan aavistaa kuinka palkitsevaa uusi työni tulisi olemaan.

Parasta on kuitenkin se, että ensi vuonna on edessä lisää mielenkiintoisia haasteita niin minulle itselleni kuin myös Jyväskylän ylioppilaslehdelle. Lähitulevaisuudessa Jylkkärissä nähdään joitakin uudistuksia, jotka tulevat varmasti parantamaan yhteistä lehteämme entisestään. Suoraan tämän palstan alapuolella on tietoa siitä, kuinka sinä lukijana voit vaikuttaa Jylkkärin tulevaisuuteen.

Toivotan kaikille hyvää vuodenvaihdetta. Seuraava Jylkkäri ilmestyy tammikuun loppupuolella.

Nähdään silloin!

 

Lue lisää:

Anna palautetta Jylkkäristä!

Satojen miljoonien säästöt (27.8.2015)

Hallitus hieroo kärkihankkeita haavoihin (8.10.2015)