Jyväskylän yliopisto ei enää jatka passiivisten perustutkinto-opiskelijoiden siirtämistä passiivirekisteriin. Aiemmin rekisteriin on viety opiskelijoita, jotka eivät ole ilmoittautuneet läsnä- tai poissaolevaksi tai joiden opinnot ovat seisseet pitkään paikallaan.

Jotta opiskelija voi palata passiivirekisteristä takaisin opintoihin, on hänen täytynyt tehdä tiedekunnalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma loppuopintojen aikatauluista. Pääsy pois passiivirekisteristä on edellyttänyt, että tiedekunta hyväksyy tämän opiskelusuunnitelman.

”Siitä katsottiin, että se on yllättävän raskas ja aikaa vievä hallinnollinen prosessi”, Jyväskylän yliopiston opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen perustelee ratkaisua.

Myös vuonna 2005 voimaan tullut yliopistolain opintoaikarajaus on vähentänyt passiivirekisterin tarvetta, kun yliopistoissa luovuttiin rajattomasta opiskeluoikeudesta. Jos tutkinto ei valmistu lain sallimissa aikarajoissa, joutuu opiskelija hakemaan opinnoilleen lisäaikaa.

 

Passiivirekisteri on nyt otettu kuitenkin käyttöön jatko-opiskelijoilla, joiden opiskeluaikaan ja -tahtiin halutaan Maijasen mukaan puuttua. Sen sijaan perustutkinto-opiskelijoita ei siirretä enää passiivirekisteriin, vaikkei opintosuorituksia tulisi.

Jos perustutkinto-opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ajoissa, voi hän palata opintoihin maksamalla 35 euron uudelleenkirjaamismaksun.

Muutoksesta päätettiin Jyväskylän yliopiston uudessa tutkintosäännössä, joka astui voimaan 1. elokuuta. Viimeiset siirrot passiivirekisteriin tehtiin siis kesän aikana.

Jyväskylän yliopiston lisäksi erilaisia passiivirekistereitä on käytetty vain parissa muussa suomalaisessa yliopistossa.

 

Lue lisää:

Välivuosien pitäminen vaikeutuu (17.9.2015)

Opintojen keskeyttäjä ei saa enää työttömyysturvaa (25.1.2013)