Aila Mielikäinen & Marjatta Palander: Kansanlingvistinen sanakirja

Miten murteista puhutaan? Kansanlingvistinen sanakirja on yliopiston kielikampuksen sivuilla julkaistu nettisanakirja, jonka aineisto koostuu fennistiikan murregurujen Aila Mielikäisen ja Marjatta Palanderin tutkimuksissa keräämistä aineistoista. Sanakirjasta voi etsiä hakusanoin tavallisten ihmisten käsityksiä suomen murteista ja niiden ominaispiirteistä.

Tietokantamuotoinen teos palvelee parhaiten niitä, jotka haluavat tietää ihmisten asenteista omaa kotimurrettaan kohtaan sekä niitä kieli-intoilijoita, joille käsitykset ja stereotypiat ovat murteentutkimuksen termistöä tärkeämpiä.

Sanakirjan suurin heikkous on se, ettei se vahvista tai kiellä haetun stereotypian oikeellisuutta, vaan saattaa antaa sille lisäpontta jonkun toisen ei-kielitieteilijän käsityksistä.

Taimo Halme

http://kielikampus.jyu.fi/mitenmurteistapuhutaan/