Edustajistovaalien yhteydessä puhutaan välillä edustajistoryhmistä, välillä vaaliliitoista ja välillä vielä vaalirenkaistakin. Siis hetkinen, mistä ihmeen renkaista?

Eduskuntavaaleissa vaaliliitto tarkoittaa puolueiden muodostamaa liittoumaa. Edarivaaleissa yksittäiset ehdokkaat muodostavat vaaliliiton sellaisenaan, eikä puolueita ole.

Vaaliliitto toimii kuitenkin molemmissa vaaleissa samalla tavoin. Kaikkien liitossa olevien ehdokkaiden äänimäärä lasketaan yhteen, ja saadusta luvusta lasketaan ehdokkaille vertausluvut, joiden mukaan paikat jaetaan.

Edarivaaleissa vaaliliitot voivat kuitenkin muodostaa keskenään vielä vaalirenkaan. Tällöin ehdokkaat laitetaan ensin järjestykseen vaaliliiton sisällä laskemalla heille liittovertausluvut vaaliliiton saamista äänistä.

Tämän jälkeen kaikille vaalirenkaan ehdokkaille lasketaan rengasvertausluvut jakamalla koko vaalirenkaan yhteenlasketut äänet vuorostaan liittovertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Edaattorit valitaan näiden rengasvertauslukujen perusteella.

Vaalirenkaaseen kuuluvat ryhmät saavat näin ainakin sen verran paikkoja, kuin ne saisivat kuulumatta renkaaseen. Kuulumalla vaalirenkaaseen voivat edarivaalien vaaliliitot saada kuitenkin nostettua läpimenon rajamailla olevan ehdokkaansa vertauslukua sen verran, että lisäpaikka edustajistosta irtoaa.

 

Vaalirenkaat vuoden 2013 edarivaalerissa

Järjestöjen ääni -renkaassa ovat mukana Pörssi&Dumppi,YK-edari, Luonnontieteilijät sekä hynttyynsä yhteen pistäneet PreSsure & Poikkitieteilijät.

Kampuksen punavihreät -renkaassa vaikuttavat Jyviva, Grönioni ja JYYn Demariopiskelijat.

Jyväskylän Keskustaopiskelijat ja Kristilliset opiskelijat ovat muodostaneet Keskeiset opiskelijat -renkaan.

Mitävittua-kerho ei kuulu mihiknään vaalirenkaaseen.

 

Lue myös:

https://www.jylkkari.fi/2013/10/edarivaalien-ehdokasmaarat-romahtivat/

https://www.jylkkari.fi/2013/10/odotettavissa-tyynta-vaalisaata/