Teoksen vaalikirja antaa puheenvuoron kahdeksalle nuorisopoliitikolle – yhdelle jokaisesta eduskuntapuolueesta. Kirjoittajat pyrkivät vakuuttamaan lukijansa siitä, miksi kevään eduskuntavaaleissa kannattaa äänestää. Ja toki nimenomaan kirjoittajan edustamaa puoluetta tai jopa häntä itseään.
Kirjan idea on hyvä ja lyhyissä artikkeleissa kirjoittajat pystyvät tuomaan puolueiden väliset erot esiin. Esseitä kannattaakin lukea nimenomaan rinnakkain erilaisten, jopa täysin päinvastaisten näkemysten kirkastamiseksi. Kokoomuksen viesti on yhä, että vastakkainasettelun aika on ohi, kun taas vasemmistopuolueet painottavat, että yhteiskunnalliset ristiriidat ovat nyt räikeämmät kuin ehkä koskaan.
Kahdeksan artikkelia ovat keskenään hyvin eritasoisia. Valitettavasti joissain teksteissä kirjoittajan oma kontribuutio jää hyvin ohueksi ja essee jää toistelemaan puoluetoimiston kehittelemiä fraaseja siitä, miten juuri tämä puolue on muiden yläpuolella.

Jukka Torikka

”Puheenvuoro nuorisopoliitikoille”