08-etenttikuvitusSähköisten tenttien laajempi käyttöönotto on opettajista kiinni.

Viime syksynä käyttöönotetun eTentti-järjestelmän kokeiluvaihe on käytännössä ohi. Opiskelijoilta kerätty palaute on ollut lähes yksinomaan ylistävää, ja tenttivalikoiman rajua laajentamista suorastaan huudetaan. Tällä hetkellä tenttiakvaariossa voi milloin tahansa kirjaston aukioloaikoina käydä tenttimässä yhtätoista eri kurssia. Musiikin ja tietojärjestelmätieteen osalta akvaariossa on mahdollista tehdä myös maturiteetti. Lähes kaikki kurssit ovat humanistisen tiedekunnan kursseja.
Yliopiston koulutusjohtajan Kari Pitkäsen mukaan mitään estettä eTentti-kurssien määrän kasvattamiseen ei ole olemassa.
”Määrän lisäys on nyt kiinni lähinnä tiedekunnista ja laitoksista. Tiedekunnille on viestitetty uudesta mahdollisuudesta”, Pitkänen kertoo.
”Pakko ei tässä tapauksessa ole paras keino, vaan enemmänkin kyse on siitä, että opettajat huomaisivat järjestelmän edut.”
Mikäli yksittäinen opettaja tahtoisi siirtää tenttinsä sähköisesti tentittäväksi, tulisi hänen ottaa yhteyttä laitoksen johtoon ja koulutuspalveluihin.

Sähköisen tenttimisen levittäminen ja koordinointi ovat koulutuspalveluiden vastuulla. Yliopiston sivuilla on jo nyt erinomaiset kuvalliset ohjeet opettajille uuden eTentin luomista varten. Koulutuspalveluiden suunnittelijan Timo Rantasen mukaan tenttiakvaarion käyttöön ja markkinointiin panostetaan ensi syksynä lisää.
”Osalla opettajista on pientä muutosvastarintaa uutta järjestelmää kohtaan. eTentissä käytettävän ohjelmasovelluksen ongelma on se, että se ei ole missään yhteydessä jo olemassa oleviin järjestelmiin, kuten vaikkapa Korppiin ja opintorekisteriin”, Rantanen kertoo. Tämän vuoksi tentteihin ei voi ilmoittautua Korpissa, ja tentaattorit syöttävät tulokset edelleen manuaalisesti eteenpäin.
eTentti-tila pistettiin viime syksynä pystyyn pikaisella aikataululla rehtorin rahoituksella ja määräyksellä. Aikataulu oli niin nopea, että kokonaan oman ohjelmiston kehittämiseen ei olisi ollut aikaa. Ohjelmisto päätettiin siksi ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
”Ohjelmisto on vähän vanha, eikä se ole viimeisen päälle meidän tarkoituksiimme sopiva. On helpompi kehittää kokonaan uusi järjestelmä, johon saa mieleisensä ominaisuudet”, Rantanen sanoo.
Koulutuspalveluissa onkin jo suunniteltu kokonaan oman tenttijärjestelmän kehittämistä, joka olisi yhteydessä olemassa oleviin järjestelmiin.

Sähköisiä tenttejä hyödyntää esimerkillisimmin historian oppiaine, joka on siirtänyt kaikki perusopintoihin kuuluvat viisi kirjatenttiään eTenttiin. Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala on tyytyväinen sähköiseen tenttimiseen:
”Tämä on ollut oikein näppärä systeemi. Meillä on perusopinnoissa iso määrä pakollista kirjallisuutta tentittäväksi, ja ennen yleistä tenttipäivää kirjoista on ollut huutava pula. Joustava aikataulu jakaa kirjojen tarvetta tasaisemmin.”
Sähköisiä tenttejä korjannut historian yliassistentti Simo Mikkonen näkee järjestelmässä hyvät ja huonot puolensa:
”On kätevää kun tentit tulevat sähköisesti eikä tarvitse pyöritellä paperia. Tenttejä voi nyt tarkastaa missä tahansa, missä vain on internetyhteys. Samalla vanhojen käsialojen tulkinta on jäänyt vähemmälle.”
Huonoksi puoleksi Mikkonen laskee sen, että tenttejä voi tulla tarkastettavaksi käytännössä koska tahansa.
Mikkonen soisi muidenkin oppiaineiden siirtyvän eTenttiin ja ymmärtävän sen edut, sillä sähköinen tenttiminen helpottaa ennen kaikkea opiskelijan arkea. Kapasiteettia tenttiakvaariosta löytyy, laskennallisesti koneilla voisi tehdä jopa viisikymmentä tenttiä päivässä. Nyt kävijöitä on päivää kohden korkeintaan kaksi.

Jussi Karhunen