Humanistisessa ja informaatioteknologian tiedekunnassa voi suorittaa jatkossa osan tenteistään sähköisinä, kun yliopiston kirjaston tenttiakvaario avataan virallisesti toisessa periodissa syyskuun testitenttien jälkeen. Kirjaston kolmannessa kerroksessa sijaitsevassa eTenttitilassa on 12 työpistettä. Tentit tehdään tietokoneella kameravalvonnassa, ja niitä voi suorittaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Tentaattorit laativat sähköisiä tenttejä varten joukon kysymyksiä, joista kone arpoo kullekin opiskelijalle varsinaiset tenttikysymykset.
Kevätlukukaudella eTentin käyttöä on tarkoitus laajentaa muihinkin tiedekuntiin.