Virtuaaliyliopiston loppuminen ei juurikaan heikennä verkko-opiskelumahdollisuuksia Jyväskylän yliopistossa.

Virtuaaliyliopiston paikalliskoordinaattorina Jyväskylän yliopistossa vuosina 2001–2007 toimineen tietohallintokeskuksen kehittämispalveluiden päällikön Antti Auerin mukaan monille virtuaaliyliopiston alaisuudessa alkaneille projekteille löytyi opetusministeriön rahoituksen loppumisen jälkeen yliopiston rahoitusta, joten niitä pystytään jatkamaan Tietohallintokeskuksen alaisuudessa.
”Rehtori ymmärsi asian tärkeyden, mistä pitää nostaa hattua hänelle. Meillä rahoitettiin jatkoa hyvin, joten esimerkiksi oppimisympäristöjen kehitystyö on voinut jatkua”, Auer sanoo.
Internet-opiskelun mahdollisuuksia myös hyödynnetään käytännössä, sillä esimerkiksi Optima- ja Moodle-oppimisympäristöt ovat tulleet suosituiksi osiksi yliopisto-opiskelua. Optimassa on Auerin mukaan ollut lukuvuosien aikana parhaimmillaan yli 6 000 aktiivikäyttäjää, mitä hän pitää melkoisena määränä Jyväskylän kokoiselle yliopistolle.

Suurin osa kursseista vaatii kuitenkin edelleen läsnäolon. Luentosalissa istumisen rinnalle ei ole näkyvissä laajamittaista mahdollisuutta suorittaa kurssit myös kokonaan verkossa.
”Opettajat eivät ole kovin aktiivisesti pyrkineet siihen. Tällä hetkellä verkko-opiskelun mahdollisuuksien hyödyntäminen on lähinnä yksittäisten opettajien henkilökohtaisen aktiivisuuden varassa. Tiedekuntien ja laitosten pitäisi tehdä asiasta määrätietoisia päätöksiä”, Auer näkee.
Teknologiaa hyödyntämällä opiskelua olisi mahdollisuus tehdä huomattavasti nykyistä joustavammaksi. Auer väläyttää esimerkkinä kokonaan uuden kesälukukauden rakentamista, jossa kursseja olisi mahdollisuus suorittaa verkossa ja tenttejä voisi tehdä tenttiakvaariossa.
”Kesälukukausi olisi mahdollista toteuttaa jo nykyisillä välineillä.”

Mikko Mattlar