Jyväskylän yliopiston syksyn 2010 tutorien haku on käynnistynyt. Tutoriksi voivat hakea kaikki yliopiston tutkinto-opiskelijat.
Haku kestää maaliskuun ensimmäiseen päivään saakka ja lopullisista valinnoista tiedotetaan viimeistään huhtikuun alussa.
Tutoriksi haetaan hakulomakkeella, jonka saa laitoksensa tai tiedekuntansa kansliasta, T-rakennuksen opiskelijapalveluista tai yliopiston verkkosivuilta.
Lisäksi ylioppilaskunta järjestää tutortoiminnasta infotilaisuuden 16. helmikuuta kello 13 alkaen Agoran auditoriossa numero 3.
Opiskelijatutoreiden, eli pienryhmäohjaajien, tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat yliopisto-opintoihin ja opiskelijaelämään.
Tutorina toimimisesta saa paitsi opintopisteitä myös rahapalkkion, jonka suuruus on 11 euroa/tunti. Korvattavien ohjaustuntien enimmäismäärä on 15.
Tutoreiden koulutuksen ja tutorleirin järjestää ylioppilaskunta.