Pysyviä erottamisia ja opinto-oikeuksien perumisia väläytellyt Sora-työryhmä kirjoittaa lakiluonnoksensa uusiksi.

Kovia kurinpitosääntöjä yliopistoihin lupaillut lakiluonnos mennee uusiksi lausuntokierroksen jälkeen. Lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi opetusministeriöstä kertoo, että luonnosta valmistellut niin sanottu Sora-työryhmä aikoo nyt miettiä uusiksi
muun muassa perusteet, joilla opinto-oikeus voitaisiin perua. Myös paljon kritiikkiä herättänyttä kohtaa pysyvästi erottamisesta tullaan muokkamaan.
”Lausuntoja tuli oikein hyvin, reilusti yli sata. Työryhmä on tehnyt jo nyt niiden pohjalta paljon muutoksia”, Kalsi kertoo.

Lausuntotulvan vuoksi työryhmä harkitsee nyt, laitetaanko lakiluonnos vielä toiselle lausuntokierrokselle. Uusi versio on tarkoitus saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä, mutta vielä ei ole varmaa, koska se luovutetaan ministerille.
Kalsin mukaan alkuperäinen aikataulu ei joka tapauksessa pidä: Hallituksen oli tarkoitus antaa esitykset lainmuutoksiksi tämän kevään aikana. Voimaan muutokset olisivat astuneet ensi syksynä.

Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja pohtiva Sora-työryhmän esitti ensimmäisessä luonnoksessaan, että itselleen tai toisille uhkaksi oleva opiskelija voitaisiin muun muassa päihdetestata tai äärimmäisessä tilanteessa kurinpitotoimena erottaa yliopistosta. Myös opinto-oikeus voitaisiin perua tilanteessa, jossa opiskelija on selvästi alalleen soveltumaton.
Tarkoituksena työryhmällä on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta; työryhmä perustettiin niin sanottujen insuliinisurmien jälkeen ja sen linjauksiin ovat vaikuttaneet kouluampumistapaukset Kauhajoella ja Jokelassa. Oppilaitoksille haluttaisiin jatkossa mahdollisuus saada tietoja opiskelijan terveydentilasta alalle soveltuvuuden arviomiseksi.
Säädösmuutokset koskisivat yliopistojen lisäksi ammattikorkea- ja ammattikouluja.

Muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liitto on kuitenkin kritisoinut lainmuutosluonnosta erityisesti siitä, että turvallisuuden tunne, joka säädöksillä pyritään luomaan on harhaanjohtava.
”Pysyvä kurinpidollinen erottaminen ei takaa sitä, ettei henkilö voi saapua oppilaitokseen häiritsemistarkoituksessa”, SYL linjaa kannanotossaan.
Liitto näkee, että voimaan tullessaan muutokset kaventaisivat opiskelijan kansalaisoikeuksia; ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjällä olisi oikeus saada tiedot opiskelijan terveydentilasta tämän soveltuvuuden arviointia varten.
Pelko terveysongelmien vuotamisesta oppilaitoksen tietoon voisi SYL:n mielestä saada nuoren katkaisemaan hoitosuhteensa, mikä pikemminkin edistäisi lievien mielenterveysongelmien kehittymistä vakavammiksi.
Myös yliopiston ja tutkimusalan henkilöstöliitto, YHL, on huolissaan siitä, etteivät työryhmän ehdottamat kuulemiskäytännöt todella takaa opiskelijalle puolueetonta kohtelua.
Monet lausujat, kuten Hammaslääkäriliitto ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, ovat kuitenkin pitäneet muutosesityksiä myös perusteltuina. Elinkeinoelämän keskusliitto päätyi jopa vaatimaan, ettei määräyksiä tule rajata koskemaan vain tiettyjä aloja, kuten sosiaali- ja terveysalaa.

Opetusministeriön Kalsin mukaan luonnosta on joka tapauksessa tarkoitus selventää.
”Lausunnoista voi esimerkiksi päätellä, ettei pysyvän erottamisen ja opinto-oikeuden perumisen eroa olla täysin ymmärretty”, Kalsi toteaa.
Tiivistelmä lausunnoista käydään läpi työryhmän maanantaina 18. tammikuuta pidettävässä kokouksessa.

Marja Honkonen
paatoimittaja(at)jyy.fi