Ylioppilaskunnan ensi vuoden hallituksen neuvottelut saivat uudelta edustajistolta niskaansa kritiikkiä: Keskusta- ja Kokoomusopiskelijat sekä Poikkitieteilijät kokivat jääneensä paitsioon.

Ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut yksimielisesti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Demariopiskelijoiden Johanna Pietiläinen. Muut hallituksen jäsenet ovat Hannu Heikkilä (grön.), Anna-Mari Kaján (jyv.), Janne Koskenniemi (grön.), Matti Lahdenmäki (jyv.), Henna Lahti (pres.), Anna Ojamies (dem.), Antti Yli-Tainio (grön.) ja Minna Syrjä (krist.).
Uuden hallituksen kokoonpano heijastelee uuden edustajiston voimasuhteita: edustajistossa Grönioni on ryhmistä suurin yhdeksällä paikallaan, Demariopiskelijoilla on seitsemän paikkaa, Jyvivalla kuusi ja Pressurella ja Kristillisillä opiskelijoilla molemmilla kaksi. Oppositioon joutuneista ryhmistä Pörssi & Dumpilla on seitsemän paikkaa, Kokoomusopiskelijoilla viisi, Keskustaopiskelijoilla kaksi ja Poikkitieteilijöillä yksi.

Vuoden 2010 hallitus sai niskaansa tuoreeltaan kritiikkiä, kun Keskustaopiskelijoiden edaattori Petri Toivola kritisoi maanantaina 30. marraskuuta pidettyjen hallitusneuvottelujen demokraattisuutta: muun muassa Pörssi & Dumpin olisi Toivolan mukaan pitänyt nousta hallitukseen suuren paikkamääränsä myötä.
Toivola ei kuitenkaan esittänyt asian käsittelyn ”pöytäämistä”, vaan kertoi halunneensa kiinnittää huomiota hallitusneuvottelujen demokraattisuuteen.
”Tunne jäi sellaiseksi, että homma oli etukäteen pedattu jo. Altavastaajan asemassa olleita ei kutsuttu hommaan mukaan sillä tavalla kuin olisi toivottu”, Toivola viittasi Keskustaopiskelijoihin, Kokoomusopiskelijoihin ja Poikkitieteilijöihin.
Grönionin Heini Wiik kuitenkin huomautti, etteivät kyseiset kolme ryhmää tehneet itsekään aloitetta hallitusneuvottelujen suhteen. Pressuren Matti Tyynysniemi puolestaan muistutti, etteivät hallitusneuvottelut ole juridisesti sitovia, vaan edustajiston kokouksessa voitaisiin ehdottaa myös toisenlaista hallituksen kokoonpanoa.
Kokoomusopiskelijoiden Jarno Parttimaa ehdottikin hallituskokoonpanon muuttamista niin, että kokoomuksen oma hallitustyrkky olisi ollut kokoonpanossa mukana. Kokousteknisistä syistä vastakkain ei kuitenkaan voi olla kahta listaa, joissa on samoja henkilöitä. Koska jo olemassa olevan listan tyrkyistä kukaan ei halunnut siirtyä uudelle listalle, Parttimaan esitys raukesi. Näin ollen kilpailevia hallituskokoonpanoja ei tullut, ja neuvotteluissa sorvattu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen valintakeskustelua leimasi myös erikoinen episodi, jossa nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja ja kylävastaava Ville Qvist (P&D) tivasi nyt valitun hallituksen todennäköiseltä kylävastaavalta Antti Yli-Tainiolta, millä tolalla tämän henkilösuhteet kylän toimijoihin ovat. Sekavassa sananvaihdossa Qvist kyseenalaisti Yli-Tainion kykyä toimia hallituksessa, muttei kuitenkaan päätynyt esittämään toisenlaista hallituskokoonpanoa tai edes valinnan pöytäämistä. Yli-Tainion viitatessa kunnianloukkauspykäliin ja Grönionin edustajistoryhmän hermostuessa ”huonoon kokoustapaan” keskustelu kuivuikin kokoon.

Puheenjohtajakseen uusi edustajisto valitsi Jyvivan Jarno Miettisen. Edustajiston varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksessä Miettiselle hävinnyt Pörssi & Dumpin Kati Kukkonen. Asukasneuvoston neljän uuden asukasjäsenen seuraan edustajisto valitsi vaalitulosta kunnioittaen tuloslistan viisi seuraavaa eli Heli Hämäläisen, Päivi Oikarisen, Ville Qvistin, Timo Ahosen ja Sanna-Mari Jalosen. Vaaleissa asukasneuvostoon oli jo valittu Jarkko Kekki, Panu Mäkinen, Konsta Kalenius ja Jarno Miettinen.

Edustajisto käsitteli kokouksessaan myös ylioppilaskunnan ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Vuoden 2010 erityisasioiden joukossa ovat rehtori Aino Sallisen lanseeraaman ”Student Life”-konseptin kehittäminen, JYYn imagon ja tunnettuuden nostaminen sekä hallinnon opiskelijaedustajien toiminnan voimaannuttaminen. Lisäksi JYY aikoo muun muassa järjestää koulutusta Nyyti-hengailuiltojen järjestäjille, pitää kehitysyhteistyöpäiviä sekä aikoo kohentaa ylioppilaskylän asukasviihtyvyyttä.
”Tosu ei kuitenkaa kerro koko totuuttaa kaikesta siitä työstä, mitä hallitus ja sihteeristö tekee”, vuoden 2009 hallituksen puheenjohtaja Soile Koriseva muistutti uutta edustajistoa jo ennen toimistussuunnitelman käsittelyä.

Edustajiston järjestäytymiskokous pidettiin Kortepohjan ravintola Rentukassa torstaina 3. joulukuuta.

Marja Honkonen
paatoimittaja(at)jyy.fi

Lisää aiheesta: ”Pyöreän pöydän ritarit”