Ei hakutuloksia.

Demarien Pietiläinen odotetusti JYYn hallituksen johtoon

Ylioppilaskunnan ensi vuoden hallituksen neuvottelut saivat uudelta edustajistolta niskaansa kritiikkiä: Keskusta- ja Kokoomusopiskelijat sekä Poikkitieteilijät kokivat jääneensä paitsioon.

Ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut yksimielisesti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Demariopiskelijoiden Johanna Pietiläinen. Muut hallituksen jäsenet ovat Hannu Heikkilä (grön.), Anna-Mari Kaján (jyv.), Janne Koskenniemi (grön.), Matti Lahdenmäki (jyv.), Henna Lahti (pres.), Anna Ojamies (dem.), Antti Yli-Tainio (grön.) ja Minna Syrjä (krist.).
Uuden hallituksen kokoonpano heijastelee uuden edustajiston voimasuhteita: edustajistossa Grönioni on ryhmistä suurin yhdeksällä paikallaan, Demariopiskelijoilla on seitsemän paikkaa, Jyvivalla kuusi ja Pressurella ja Kristillisillä opiskelijoilla molemmilla kaksi. Oppositioon joutuneista ryhmistä Pörssi & Dumpilla on seitsemän paikkaa, Kokoomusopiskelijoilla viisi, Keskustaopiskelijoilla kaksi ja Poikkitieteilijöillä yksi.

Vuoden 2010 hallitus sai niskaansa tuoreeltaan kritiikkiä, kun Keskustaopiskelijoiden edaattori Petri Toivola kritisoi maanantaina 30. marraskuuta pidettyjen hallitusneuvottelujen demokraattisuutta: muun muassa Pörssi & Dumpin olisi Toivolan mukaan pitänyt nousta hallitukseen suuren paikkamääränsä myötä.
Toivola ei kuitenkaan esittänyt asian käsittelyn ”pöytäämistä”, vaan kertoi halunneensa kiinnittää huomiota hallitusneuvottelujen demokraattisuuteen.
”Tunne jäi sellaiseksi, että homma oli etukäteen pedattu jo. Altavastaajan asemassa olleita ei kutsuttu hommaan mukaan sillä tavalla kuin olisi toivottu”, Toivola viittasi Keskustaopiskelijoihin, Kokoomusopiskelijoihin ja Poikkitieteilijöihin.
Grönionin Heini Wiik kuitenkin huomautti, etteivät kyseiset kolme ryhmää tehneet itsekään aloitetta hallitusneuvottelujen suhteen. Pressuren Matti Tyynysniemi puolestaan muistutti, etteivät hallitusneuvottelut ole juridisesti sitovia, vaan edustajiston kokouksessa voitaisiin ehdottaa myös toisenlaista hallituksen kokoonpanoa.
Kokoomusopiskelijoiden Jarno Parttimaa ehdottikin hallituskokoonpanon muuttamista niin, että kokoomuksen oma hallitustyrkky olisi ollut kokoonpanossa mukana. Kokousteknisistä syistä vastakkain ei kuitenkaan voi olla kahta listaa, joissa on samoja henkilöitä. Koska jo olemassa olevan listan tyrkyistä kukaan ei halunnut siirtyä uudelle listalle, Parttimaan esitys raukesi. Näin ollen kilpailevia hallituskokoonpanoja ei tullut, ja neuvotteluissa sorvattu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen valintakeskustelua leimasi myös erikoinen episodi, jossa nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja ja kylävastaava Ville Qvist (P&D) tivasi nyt valitun hallituksen todennäköiseltä kylävastaavalta Antti Yli-Tainiolta, millä tolalla tämän henkilösuhteet kylän toimijoihin ovat. Sekavassa sananvaihdossa Qvist kyseenalaisti Yli-Tainion kykyä toimia hallituksessa, muttei kuitenkaan päätynyt esittämään toisenlaista hallituskokoonpanoa tai edes valinnan pöytäämistä. Yli-Tainion viitatessa kunnianloukkauspykäliin ja Grönionin edustajistoryhmän hermostuessa ”huonoon kokoustapaan” keskustelu kuivuikin kokoon.

Puheenjohtajakseen uusi edustajisto valitsi Jyvivan Jarno Miettisen. Edustajiston varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksessä Miettiselle hävinnyt Pörssi & Dumpin Kati Kukkonen. Asukasneuvoston neljän uuden asukasjäsenen seuraan edustajisto valitsi vaalitulosta kunnioittaen tuloslistan viisi seuraavaa eli Heli Hämäläisen, Päivi Oikarisen, Ville Qvistin, Timo Ahosen ja Sanna-Mari Jalosen. Vaaleissa asukasneuvostoon oli jo valittu Jarkko Kekki, Panu Mäkinen, Konsta Kalenius ja Jarno Miettinen.

Edustajisto käsitteli kokouksessaan myös ylioppilaskunnan ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Vuoden 2010 erityisasioiden joukossa ovat rehtori Aino Sallisen lanseeraaman ”Student Life”-konseptin kehittäminen, JYYn imagon ja tunnettuuden nostaminen sekä hallinnon opiskelijaedustajien toiminnan voimaannuttaminen. Lisäksi JYY aikoo muun muassa järjestää koulutusta Nyyti-hengailuiltojen järjestäjille, pitää kehitysyhteistyöpäiviä sekä aikoo kohentaa ylioppilaskylän asukasviihtyvyyttä.
”Tosu ei kuitenkaa kerro koko totuuttaa kaikesta siitä työstä, mitä hallitus ja sihteeristö tekee”, vuoden 2009 hallituksen puheenjohtaja Soile Koriseva muistutti uutta edustajistoa jo ennen toimistussuunnitelman käsittelyä.

Edustajiston järjestäytymiskokous pidettiin Kortepohjan ravintola Rentukassa torstaina 3. joulukuuta.

Marja Honkonen
paatoimittaja(at)jyy.fi

Lisää aiheesta: ”Pyöreän pöydän ritarit”

 1. Ville Qvist

  Sanan vaihtoni Yli-Tainion kanssa oli kyllä kohtuullisen sekavaa, mikä johtui mielestäni hyvin pitkälle siitä, että keskustelua rajoitettiin ihmeellisesti. Ilmeisesti tarkoitus oli, että edustajisto valitsee hallituksen ilman, että ehdotetulta hallitukselta päästään kysymään mitään. Pidän tätä todella eriskummallisena ja vaarallisena suuntauksena. Varsinkin Gröniön on pitänyt jo useamman vuoden ajan meteliä siitä, miten toiminnan pitää olla avointa ja nimenomaan heidän pöydästään huudeltiin keskustelun lopettamista. Onko tosiaan näin, että keskustelu on sallittua vain niissä tilanteissa, joissa se edistää omaa asiaa? Edustajiston jäsenillä, kuten jokaisella muullakin ylioppilaskunnan jäsenelle on kuitenkin täysi oikeus kysyä ja kyseenalaistaa ja jos tätä oikeutta lähdetään suuresti rajoittamaan, ollaan todella syvissä vesissä.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 2. Antti Vesala

  Omat muistikuvani ylioppilaskunta-aktiiviajoiltani ovat sen kaltaiset, että vaikka hallitukseksi olisi ollut tarjolla vain yksi lista ilman kilpailevia listoja, hallituksen jäseniä on melkein poikkeuksetta haastateltu edustajiston kokouksessa. Jos todella on ollut noin, että ei ole haluttu sallia edes kysymyksiä hallitukseen esitetyiltä henkilöiltä, ihmettelen suuresti.

  Koska jutusta ei käy ilmi, mitä kokouksessa on sanottu sellaista, että jopa ”kunnianloukkauspykäliin” on viitattu, en nyt tiedä, miten tämä kommentti pitäisi muotoilla, mutta muotoilenpa sen nyt vaikka näin: Joka lähtee politiikkaan mukaan ja tarjoaa itseään erilaisiin vastuutehtäviin, kestäköön myös kritiikin ja ikävät kysymykset. ”Kunnianloukkauspykälissä” oikein erikseen mainitaan, että ”[…] Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

  Harva asia on koomisempi kuin oletetun kunniansa perään naukuva pikkupoliitikko.

  Ilmoita asiattomasta kommentista

 3. Antti Yli-Tainio

  Hei,

  Ville Qvist väittää että keskustelua on yritetty edustajiston kokouksessa rajoittaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Päinvastoin, muistan hallituksen valintaa koskevassa kohdassa puheenjohtajan toistuvasti kysyneen, että onko varmaa että puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, tai että haluaako joku tehdä muuta esitystä hallituksen valinnasta. Ympäri salia tuli kyllä kritiikkiä Villen hieman ympäripyöreästä jaarittelusta hänen haastatellessaan allekirjoittanutta. Olen iloinen että Qvist on siirtynyt avoimuuden kannattajaksi, koska muistan hänen vielä pari vuotta sitten puhuneen voimakkaasti mm. ylioppilaskylän päätöksenteon avoimuutta vastaan.

  Hänen kritiikkinsä kokouksessa koski toimintaani joka liittyy ylioppilaskylän ns. pyöränmerkintätalkoiden järjestämiseen. Olen vuosia arvostellut tapaa jolla ylioppilaskylän pyöränmerkintätalkoot järjestetään, ja hyvin todennäköisesti nämä talkoot myös jossain määrin liittyvät siihen että ylioppilaskylästä katoaa vuosittain monia polkupyöriä. Tunnen itsekkin lukuisia tapauksia, joissa joku on vaan huomannut pyöränsä mystysesti kadonneen, viime keväänä myös oma pyöräni.

  Ensimmäinen ajatus oman pyörän kadotessa on että se on varastettu. Huonosta tiedotuksesta ja liian lyhyistä odotusajoista johtuen asukkaiden käytössä olevia pyöriä katoaa todennäköisesti myös pyöränmerkintätalkoiden takia. Pyörät merkitään vapaaehtoisten toimesta silmämääräisesti sen mukaan vaikuttaako pyörä hylätyltä, ja vain kahden kuukauden kuluttua ne kannetaan pois suljettuun varastoon, odottamaan huutokauppaamista löytötavaroina. Mitään merkintää kadonneista pyörästä ei paikanpäälle jätetä, ja etukäteen talkoista varoitetaan yleensä kylän kaksisivuisessa tiedotuspaperissa helposti ohimenevällä maininnalla. Onko sinun pyöräsi vuosien varrella kadonnut? Se on voitu myös kantaa pois pyöränmerkintätalkoiden mukana. Erityisen ajankohtainen tämä ongelma on niiden kannalta, jotka ovat esimerkiksi ulkomailla vaihdossa talkoiden aikana. Polkupyörä on asukkaan omaisuutta, ja vähävaraiselle opiskelijalle vielä varsin merkittävää sellaista. Ajatus siitä että samalla tavalla esimerkiksi ’hylätyn oloisia’ autoja poimittaisiin tienvarsilta hävitettäväksi on käsittämätön.

  Ylioppilaskylällä on velvollisuus tiedottaa tämänkaltaisista toimenpiteistä huomattavasti nykyistä paremmin, jotta asukkaiden oikeutta omaan omaisuuteensa ei rikota. Olen yrittänyt toistuvasti herättää asiasta keskustelua. Pahinta asiassa on se, että nykyisillä käytännöillä kadonneen pyörän omistaja ei todennäköisesti osaa edes aavistaa että hänen pyöränsä on saatettu kantaa pois taloyhtiön toimesta. Luonnollinen oletus on että pyörä on varastettu, eikä useimmille silloin tule mieleen soittaa taloyhtiölle pyöränsä perään.

  Villen väite siitä että olisin haastanut henkilökohtaisesti riitaa isännöitsijän kanssa aiheesta ei pidä paikkaansa. Sen sijaan olen yksityishenkilönä vaatinut taloyhtiöltä vastuullisempaa toimintaa ja parempaa tiedotusta pyöränmerkintätalkoiden suhteen, kun asiaan ei pystynyt asukasneuvoston kautta tehokkaasti vaikuttamaan.

  Todennäköisenä hallituksen kylävastaavana, eli nyt itse organisaation edustajana, otan pyöränmerkintätalkoot puheeksi hyvässä hengessä asukastoimiston henkilökilöstön kanssa ja laadin suunnitelman talkoiden järjestämisestä niin, että asukkaiden omaisuutta ei jatkossa vahingossa katoa. Uskon että tämäkin avoin keskustelu on omiaan edistämään toimijoiden halua ratkaista ongelma. Villen kritiikki on sinänsä aavistuksen tekopyhää, että hän ei itse ole tehnyt mitään edellämainittujen ongelmien ratkaisemiseksi, tai suostunut edes tiedostamaan talkoisiin liittyviä ongelmia. Onnea Villelle joka tapauksessa asukasneuvostoon valinnasta, ja kiitos kaikille edustajiston jäsenille Kortepohjan vaalituloksen kunnioittamisesta myös JYY:n nimityksissä. Kokouksessa oli yleisesti ottaen hyvä tunnelma ja välillä saatiin jopa nauraa!

  Yst. terveisin,
  Antti Yli-Tainio

  Ilmoita asiattomasta kommentista

Kommentointi suljettu.