JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO luopuu yhdeksästä rakennuksesta.

Seminaarinmäen kampuksella yliopiston tilakannasta poistuvat Fennicum, G-rakennus, Ryhtilä, Puutarhurin talo ja X-rakennus, eli entinen kasvatusopillisen korkeakoulun harjoituskoulu. Mattilanniemen kampuksella käytöstä poistuvat MaA- ja MaD-rakennukset sekä Kärki. Ylistönrinteellä yliopiston käytöstä poistuvat soveltavan kemian tilat.

Asiasta kerrottiin tiistaina Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojalan infotilaisudessa Ruusupuistossa. Myöhemmin iltapäivällä yliopisto julkaisi asiasta myös tiedotteen.

Käytännössä yliopiston toimitilojen määrä vähenee noin 17 000 neliömetriä. Kun kaikki nyt kerrotut vähennykset tilakantaan on tehty, jää yliopiston käyttöön noin 128 000 neliömetrin edestä toimitiloja.

Tiistaina kerrotuilla tilavähennyksillä Jyväskylän yliopisto saavuttaa Ojalan mukaan vuosien 2025—2027 aikana noin 3,32 miljoonan euron säästöt.

Kaikkiaan yliopisto tavoittelee vuosien 2025—2027 aikana 12 miljoonan euron säästöjä. Tilaratkaisujen osuus tästä kokonaisuudesta on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Seminaarinmäen kampuksen vanhimpiin rakennuksiin lukeutuvasta Fennicumista löytyy tällä hetkellä opetus- ja ainejärjestötiloja.

OJALA HUOMAUTTAA olevansa tyytyväinen siihen, että Jyväskylän yliopistossa onnistuttiin yksiköiden välisellä yhteistyöllä löytämään säästökeinot, joilla vältettiin irtisanomiset.

”Jyväskylän yliopistoon ei siis tule muutosneuvotteluja”, Ojala painottaa.

Täysin ilman henkilöihin kohdistuvia säästöjä ei 12 miljoonan euron säästötavoitetta saavuteta. Seuraavien kolmen vuoden aikana tapahtuvista eläköitymisistä yliopisto on saamassa noin 3,5 miljoonan euron säästöt. Päättyvistä määräaikaisuuksista, joita ei olla uusimassa on puolestaan kertymässä noin 1,5 miljoonan euron säästöt.

Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala esitteli säästökohteita Ruusupuistossa 21. toukokuuta.

Ojalan mukaan säästötavoitteiden kanssa ollaan Jyväskylässä sikäli nurinkurisessa tilanteessa, että yliopisto on viime vuosina kerännyt hyvin ulkopuolista tutkimusrahoitusta, mutta tämä ei ole riittänyt paikkaamaan perusrahoituksen alijäämää.

Aiemmin perusrahoituksen alijäämäisyyttä on paikattu pääomatuloilla, mutta nyt yliopisto tavoittelee pitkäkestoisempaa ratkaisua.

OJALAN MUKAAN rakennuksista luopuminen ei tapahdu kertarysäyksellä, vaan kunkin rakennuksen vuokrasopimuksessa on vuoden mittainen irtisanomisaika.

Suurimman osan poistuvista rakennuksista omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK), jonka vuokralaisena Jyväskylän yliopisto on. Jyväskylän yliopisto puolestaan on SYK:n osaomistaja yhdessä Suomen valtion ja seitsemän muun yliopiston kanssa.

Kärjen ja soveltavan kemian tilat omistaa Kielo Office Solutions Oy.

Ensimmäisenä irtisanotaan Fennicumin, Ryhtilän, Puutarhurin talon ja G-rakennuksen vuokrasopimukset. Tämä tapahtuu 1. kesäkuuta. Viimeisin nykyisistä vuokrasopimuksista irtisanotaan 1. marraskuuta.

Yksi luovutettavista rakennuksista on Seminaarinmäellä sijaitseva vuonna 1895 rakennettu Ryhtilä.

Poistolistalle päätyneistä tiloista esimerkiksi vuonna 1883 valmistuneessa Fennicumissa ja Alvar Aallon suunnittelemassa X-rakennuksessa on tällä hetkellä opetustiloja. Korvaavia ratkaisuja näille tiloille aiotaan etsiä seuraavan lukuvuoden aikana.

Fennicumissa on myös opiskelijoiden ainejärjestötiloja. Ojalan mukaan yliopiston johdosta aiotaan ottaa lähiaikoina yhteyttä ainejärjestöihin yhteyttä vaihtoehtoisten tilojen tiimoilta.

Mattilanniemen MaD-rakennuksessa sijaitseva matematiikan- ja tilastotieteen laitos ollaan siirtämässä Agoralle.

Alvar Aallon suunnittelemien G- ja X-rakennusten luopumisen osalta ollaan puolestaan konsultoitu museovirastoa.

Ojalan mukaan Seminaarinmäen alueen rakennusten tulevaa käyttöä saattaa helpottaa tällä hetkellä käsittelyssä olevaa Seminaarinmäen asemakaavan tehtävät muutokset. Kaavaehdotuksissa on väläytelty esimerkiksi uudisrakentamista sekä P- ja G-talojen hyödyntämistä opiskelija-asumiseen.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on muuttamassa MaD-rakennuksesta Agoralle.