JYVÄSKYLÄN kaupunginvaltuusto hyväksyi Pitkäkatu 25:n asemakaavamuutoksen kokouksessaan maanantaina 29. toukokuuta.

Muutoksen myötä kaupunki voi myydä Jyväskylän Mäki-Matin Pitkäkadun ja Oikokadun kulmassa sijaitsevan tontin.

Kaupunki järjesti vuoden 2021 lopussa kumppanuushaun, jonka myötä kumppaniksi valikoitui kiinteistöyhtiö T&J Partners. Suunnitelmien mukaan tontille rakennetaan asuinkäyttöön seitsemän matalahkoa puukerrostaloa.

Myynnin yhteydessä kaupunki myös luopuu alueen rakennuksista. Noin puolen hehtaarin tontilla sijaitsevat asemakaavassa suojellut 1890- ja 1920-luvuilla rakennetut puurakennukset Mäkitupa ja Mäkitorppa. Asuintalot rakennettaisiin suojeltujen rakennusten ympärille. Tontin omistajan on kunnostettava satavuotiaat rakennukset. Se, mihin tarkoitukseen Mäkitupaa ja Mäkitorppaa jatkossa käytetään, on tulevan omistajan päätettävissä.

Lue lisää: Jyväskylän Pitkäkatu 25:n Mäkituvalla ja Mäkitorpalla on vaiheikas historia – Pian niitä ympäröivä alue saattaa muuttua jälleen, ja se huolestuttaa osaa kaupunkilaisista (Jyväskylän ylioppilaslehti 3.4.2023)

 

 

VALTUUSTO ei ollut päätöksestä yksimielinen. Asiasta käytiin kokouksessa pitkä keskustelu.

Keskustelun aikana Kimmo Suomi (sd) esitti Bella Forsgrénin (vihr) ja monien muiden valtuutettujen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys kuitenkin kaatui äänin 41–26.

Tämän jälkeen Suomi esitti Jarno Kemiläisen (sd) kannattamana asian jättämistä pöydälle. Esitys kaatui äänin 38–23. Sirkku Angervo (vas) esitti Rosa Heikkisen (vas) kannattamana asian hylkäämistä. Esitys kaatui äänin 41–25.

Suomi esitti Anne Hämeenkorven (sd) kannattamana, että lopulliseen päätökseen liitetään toivomusponsi, jonka mukaan kaupunkirakennepalveluissa hankitaan alueen nykyisiltä ja mahdollisista tulevilta toimijoilta alueen kehittämisen ehdotukset elokuun 2023 loppuun menneessä. Esitys kaatui äänin 36–22.

Joni Parkkonen (ps) puolestaan esitti Kaisa Garedewin (ps) kannattamana päätökseen liitettävää pontta, jonka mukaan kaupunki huomioisi tontin kulmalla toimineen Kukkatalon yrittäjän mahdollistamalla yrityksen toimintaedellytysten jatkumisen lähialueella kohtuullisin muutoskustannuksin. Esitys kaatui äänin 53–8.

 

PITKÄKADUN tontin Mäkituvassa ja Mäkitorpassa on toiminut niiden historiansa aikana kaupungin kulkutautisairaala, harmonikkatehdas, kuntoutustilat, iltapäiväkerho.

Viime vuosina rakennuksia ovat kaupungilta vuokranneet taiteilija- ja kulttuuritoimijat.

Asemakaavan muutosta on vastustettu muun muassa siksi, että se heikentää alueen maisemallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Vastustajat haluavat myös säilyttää rakennukset kaupunkilaisten käytössä yksityisen käytön sijaan. Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöö kuuluu kaupunkilaisille –adressi on kerännyt toukokuun 2023 loppuun mennessä yli 1 700 allekirjoitusta.

Kaavamuutoshanke lähti kaupungin aloitteesta. Suojeltujen rakennusten kunnostaminen tuli ajankohtaiseksi. Kaupungilla ei ollut tarve pitää niitä itsellään.

Lisäksi Jyväskylässä etsittiin tilaa asuinrakentamiselle. Kaupunki piti Pitkäkadun tonttia täydennysrakentamiselle hyvänä paikkana. Tavoite on tarjota perheille sijainniltaan keskeiseltä paikalta kaupunkipientalomaista asumismuotoa ja monipuolistaa lähiympäristön asumismahdollisuuksia. Uudisrakennusten huoneistojen vähimmäiskeskipinta-ala tulee olla 70 neliötä. Väestömääräennuste alueelle on noin 40–50 asukasta.