YLIOPISTOJEN todistusvalinta uudistuu keväällä 2026. Uudistuksen tavoite on varmistaa, että lukion ainevalinnat eivät rajoita liikaa mahdollisuuksia hakea eri aloille.

Todistusvalinnalla on valittu valintakokeiden sijaan vuodesta 2020 lähtien noin puolet yliopistojen opiskelijoista.

Valintatapaa on kritisoitu julkisuudessa. Muun muassa Lukiolaisten liiton mielestä pis-teytys on epäjohdonmukainen ja eri oppiaineita eriarvoistava.

Nykyisin eniten pisteitä saa alasta riippumatta pitkän matematiikan arvosanasta. Huolta on herättänyt myös lukiolaisten jaksaminen. Heidän pitäisi käytännössä tietää jo lukion alussa, mitä aikovat kirjoittaa. Lisäksi eri yliopistot ovat voineet painottaa samojen alojen hauissa eri aineita.

 

UUDISTUKSEN tavoite on selkeyttää todistusvalintaa vähentämällä eri pistetaulukoiden määrää. Luonnoksessa esitetään nykyisten noin 50 eri taulukon sijaan 11 taulukon käyttöönottoa.

Pisteytys perustuisi jatkossa vahvemmin siihen, mitkä lukioaineet antavat hakijalle haetun alan kannalta keskeistä osaamista, kertoi Suomen yliopiston rehtorineuvosto Unifin koulutusvararehtorikokouksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso Unifin tiedotteessa maaliskuussa.

Esimerkiksi psykologiassa ja historiassa painotettaisiin luonnoksen mukaan näiden aineiden ylioppilasarvosanoja.

Äidinkielen osaamista pidetään kaikilla aloilla keskeisenä yliopisto-opinnoissa menestymisen kannalta, ja siksi äidinkielen pisteytys kasvaisi.

Luonnoksessa matematiikan painotus vaihtelee aiempaa selkeämmin eri alojen välillä. Pitkän matematiikan oppimäärä korostuu matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla. Muilla aloilla lyhyen ja pitkän matematiikan antamia piste-eroja on kavennettu.

”Haluamme kannustaa kaikkia nuoria matematiikan opiskeluun sekä valitsemaan matematiikan oppimäärä omien valmiuksien ja tavoitteiden mukaan ”, Laakso kertoo tiedotteessa.

Vieraiden kielten opiskelu on vähentynyt Suomessa pitkään, ja yliopistoissa on ollut huolta kielivarannon kapenemisesta. Siksi kielten pisteytys on nostettu luonnoksessa reaaliaineiden pisteytyksen tasolle.

Pisteytysluonnos oli lausuntokierroksella 21. huhtikuuta saakka. Yliopistot kehittävät pisteytystä lausuntojen perusteella ja päättävät käyttöön tulevasta todistusvalinnan pisteytyksestä elokuun 2023 loppuun mennessä.

Uusi pisteytys julistetaan yliopistovalinnat.fi-sivustolla syyskuussa 2023.