TULOS OLI selvä.

Ääniä hallituksen esityksen puolesta: 34 kappaletta.

Esitystä vastaan: 4 kappaletta.

Tyhjiä ääniä oli kolme.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 88. vuosijuhlat siirretään keväältä 2022 syksyyn. Näin edustajisto päätti kokouksessaan torstaina 17. helmikuuta.

Miksi niin tehtiin?

 

AJANKOHDASTA on linjattu JYYn perussäännössä.

Kohta 33.

Ylioppilaskunta viettää vuosijuhlaansa maaliskuun 24. päivänä Suomen kansanopetuksen alkuunpanon muistoksi.

Sääntöön on kirjattu poikkeus.

Kuitenkin voidaan vuosijuhla viettää muuna hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä kevään aikana.

Toisin sanoen: sääntömääräisesti hallituksen toimivallassa on päättää vuosijuhlien ajankohta kevään ajalta. Syksylle siirtäessä päätöksestä vastaa sen sijaan edustajisto.

Ja juuri syksyä JYYn hallitus 2022 esitti.

Edustajiston kokouksessa hallituksen puheenjohtaja Aija Hokkanen selvensi asiaa.

”… miten päätökseen on päädytty ja millä aikataululla.”

Vielä joulukuun 2021 alussa ajateltiin, että vuosijuhlat juhlitaan maaliskuussa 2022. Yliopisto oli tiedottanut palaavansa normaaliin lähiopetukseen vuoden vaihteen jälkeen. Vuosijuhlille ilmoittautuminen oli avattu. Markkinointia ei kuitenkaan juuri tehty, ei joululoman takia.

Joulukuussa koronatilanne paheni maailmalla, ja Suomessakin. Maan valtion hallitus suositti korkeakouluille etäopetusta.

Vuosijuhlia ei markkinoitu. Vuosi 2022 alkoi etäopetuksessa. Yliopisto viesti: opiskelijatapahtumat eivät ole toivottuja.

Sitten, tammikuun 18. päivänä Suomen hallitus ilmoitti: etäopetussuositus päättyy. Korkeakoulut kertoivat palaavansa asteittain lähiopetukseen.

JYYn hallitus keskusteli tapahtumatuottaja Suvi Liukkosen ja toiminnanjohtaja Minna Oinaan kanssa.

Lopullisen päätöksen hallitus teki aamukoulussaan 27. tammikuuta. Käymiensä keskustelujen ja vaikeasti ennustettavan pandemian vuoksi päätös oli yksimielinen.

 

RAJOITUKSIA ON purettu ympäri maata.

Helmikuun 17. päivään mennessä ravintolarajoituksia kuitenkin vielä on.

Ennen kaikkea vuosijuhlien järjestäminen maaliskuussa olisi ollut riski tappiollisesti, niin sanoo JYYn tapahtumatuottaja Suvi Liukkonen.

Hän esitteli edustajiston kokouksessa laskelmia. Tapahtuman toteutuminen edellyttää illalliskorttien myymistä, ja epävarmana aikana myyminen on ollut ja on haastavaa.

Vuonna 2019 JYYn 85. vuosijuhlat tekivät tappiota 49,9 euroa.

Vuonna 2020 juhlia ei pidetty, koronan vuoksi. Edustajiston päätöksellä syksyllä 2021 pidettiin kahdet, 86. ja 87. juhlat. Tappiota tuli 2 907,5 euroa.

Normaalivuonna vuosijuhlat ei saa tuottaa tappiota yli tuhatta euroa.

Ennen edustajiston kokousta laadittujen laskelmien mukaan nyt tappioriski oli 5 992,5 euroa. Se koostui sen hetkisestä lipunmyyntitilanteesta (illalliskortteja oli myyty viisi, silliaamiaisia kolme) ja sponsorituloista.

Sponsoreiden saaminen olisi Liukkosen mukaan voinut olla haastavaa. Syy: epävarmuus.

Ja mikäli tappiot katettaisiin esimerkiksi jäsenille myytävillä illalliskorteilla, niitä pitäisi myydä noin 250 kappaletta ennen lipunmyynnin päättymistä eli 27. helmikuuta, sanoi Liukkonen. Myynnin aikaraja on tiukka tarjoilujen varaamisen kannalta. Illallisvieraita Ilokivelle mahtuu korkeintaan 200.

Vuonna 2019 juhliin osallistui 155 henkilöä, ja syksyllä 2021 puolestaan 109.

”Mikäli nyt siirretään, ei siirrosta aiheudu kuluja”, Liukkonen sanoi kokouksessa.

 

HALLITUKSEN pohjaesitys siirtää vuosijuhlia aiheutti edustajistossa myös närää.

Opiskelevien kokoomuslaisten ryhmävastaava Eemeli Takasen mielestä ”toiminta tämän päätöksen kanssa on ollut varsin epädemokraattista”. Arvioitu laskelma tappioista toimitettiin edustajistolle vasta pari päivää ennen kokousta, ja tarkempi laskelma kokouspäivänä.

Takasen suurempi huoli oli kuitenkin ”henkilökunnan piittaamattomuus säännöistä”. Oli jätetty vuosijuhlien myynti ja markkinointi tekemättä ilman edustajiston lupaa.

”Tällainen epädemokraattinen toiminta vahvistaa käsitystä siitä, että edustajisto on vain kumileimasin, ja sitten ihmetellään, että edustajiston toiminta ei kiinnosta.”

Luonnontieteilijöiden Jyri Kohvakka puolestaan teki muutosesityksen: vuosijuhlat järjestetään maaliskuussa. Kohvakka luetteli syitä: JYYn perussääntö, rokotteiden saatavuus ja viruksen muuntuminen lievään muotoon, rajoitusten purkaminen Suomessa…

”Kun tapahtumatoimintaa ja opiskelijakulttuuria aletaan elvyttää, tulisi JYYn olla eturintamassa viitoittamassa tietä.”

Kohvakan mukaan vuosijuhlat on budjetoitu joka vuosi tappiolliseksi.

”Nyt taas maalataan uhkakuvia.”

Kohvakka kertoi, että luonnontieteilijät olivat tehneet omat laskelmat. Tulos: tappiota korkeintaan 3 150 euroa.

Hän uskoi, että 1,5 viikossa ehditään markkinoida tapahtumaa ja paikalle saapuu porukkaa.

Luonnontieteilijöiden Otto Virtanen kannatti Kohvakan esitystä.

 

PUHEENVUOROJA pidettiin myös hallituksen pohjaesityksen puolesta.

”Ymmärrän kritiikin”, P&D:n Emmi Tossavainen sanoi, sillä ”perustelut on saatu myöhään”. Koronatilanne on kuitenkin vaihdellut paljon.

Taloudellisten syiden takia kannatan hallituksen esitystä, sanoi demariopiskelijoiden Sinna Norola. Lipunmyyntiaika olisi ollut Norolan mukaan liian lyhyt vuosijuhlan kokoisiin juhliin.

Myös monen muun mielestä hallituksen perustelut juhlien siirtämiselle olivat kattavat.

Lopuksi äänestettiin.

Sen tuloksena JYYn vuosijuhlat järjestetään syyskuun 24. päivänä 2022.