JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON syyslukukausi käynnistyy maanantaina 30. elokuuta 2021, ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatio jo viikkoa aiemmin, kuluvan viikon maanantaina 23. elokuuta.

Mutta miltä tuleva lukukausi näyttää?

KORKEAKOULUISSA ON jouduttu viimeisten kuukausien aikana uudenlaiseen tilanteeseen. Koronapandemian vuoksi muun muassa opetusta ja yliopiston tilojen käyttöä on jouduttu järjestää eri tavoin.

Kuluvan vuoden kesän loppupuolella tartuntojen määrä kasvoi, ja esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi rajoituksia. Avin rajoitukset eivät sinänsä päde oppilaitosten toimintaan, mutta Jyväskylän yliopisto on ottanut ne huomioon päättäessään kampusalueen toiminnasta.

Elokuun 16. päivänä yliopisto tiedotti avaavansa työskentelyä, tutkimusta ja lähiopetusta, ja pyrkivänsä mahdollistamaan lähiopetusta ja -työskentelyä niin paljon kuin se on turvallisesti mahdollista.

Mitä se käytännössä tarkoittaa opintojen kannalta?

ESIMERKIKSI SITÄ, että sekä aloittavat että jatkavat opiskelijat huomioidaan järjestämällä lähiopetusta kampuksella vuorotteluperiaatteella, sanoo Jyväskylän yliopiston koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen.

”Tutkinto-ohjelmissa on tehty tutkinto-ohjelmaa koskevaa kokonaissuunnittelua ja lähiopetusta koskevaa priorisointia huomioiden opiskeltavan aineen vaatimukset.”

Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalaisen mukaan opettajat aloittivat opetuksen suunnittelun ja tilavarausten tekemisen jo viime keväänä, kun yliopisto teki linjauksia syksyä koskevista rajoituksista. Taustalla oli erilaisia skenaarioita syksyyn, ja niistä valittiin skenaario, joka vastasi vallitsevaa hetkeä. Tätä vasten taas eri opettajat ovat tehneet itse ratkaisuja koronalinjausten raameissa.

”Varmastikin esimerkiksi taito- ja taideaineiden, viittomakielen, kielten sekä laboratorioissa ja erikoisluokissa tapahtuva opetus ovat sellaisia, joiden toteuttamiseen on varauduttu kampuksella laajemmin.”

Pirkkalaisen mukaan todennäköistä on myös se, että ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden opetus painottuu muita enemmän kampukselle.

OPETUKSEN SUUNNITTELUN lähtökohtana on ollut enintään 50 hengen ryhmäkoko, nykyiset tilakohtaiset rajoitukset sekä lähiopetuksen toteuttaminen mahdollisimman väljissä tiloissa. Se rajaa käytettäviä tiloja erityisesti pienten tilojen osalta. Pulaa suurista tiloista voi ilmetä. Joka tapauksessa toistaiseksi suurten opiskelijaryhmien luennot toteutetaan ensisijaisesti etätoteutuksin.

Lähtökohtana on myös, että lähiopetuksessa varmistetaan osallistujien terveysturvallisuus suosittelemalla maskien käyttöä, huolehtimalla hyvästä hygieniasta ja varmistamalla riittävät turvavälit.

Yliopiston mukaan opiskelijoiden tukemisen kasvava tarve on myös huomioitu. Tehostettua opintojen ohjausta tarjotaan kampuksella ja etänä. Se tarkoittaa erityisohjausta, jossa hyvinvointiin ja opiskelukykyyn erikoistuneet asiantuntijat auttavat opiskelijaa hänen ongelmissaan esimerkiksi liittyen elämänhallintaan, motivaatioon tai mielenterveyteen.

Opetuksen linjaukset ovat voimassa ensimmäisen periodin loppuun eli lokakuun 24. päivään saakka.

YLIOPISTOSSA ALOITTAA tänä syksynä 2 615 uutta opiskelijaa. Opintonsa aloittavien mediaani-ikä on 21,5 vuotta.

Vaihto-opiskelijoita otettiin syksyllä vain rajoitettu määrä, noin 115 opiskelijaa.

Lukuvuoden avajaisseremonia järjestetään tänä vuonna ilman yleisöä, keskiviikkona 1. syyskuuta. Se on nähtävillä suorana lähetyksenä. Iltaohjelmassa esiintyy artisti Behm.