Soppa sai alkunsa, kun Compensatesta oltiin kysytty arpajaishallinnon linjausta rahankeräysluvan suhteen. Asiaan ei kuitenkaan saatu selkeää vastausta, joten säätiön toimintaa jatkettiin normaalisti.
Yllättäen arpajaishallinto kuitenkin linjasi viime toukokuisessa muistiossaan, että Compensaten toiminta on vastikkeetonta ja vaatii täten rahankeräysluvan.

Rahankeräyslupahakemus jätettiin marraskuussa. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan tilanne kärjistyi, kun Poliisihallitus teki joulukuussa Compensatesta tutkintapyynnön Helsingin poliisilaitokselle.
Poliisihallituksen ylitarkastaja Jouni Kitunen kommentoi asiaa hyvin niukkasanaisesti, tutkinnan keskeneräisyyten ja yksityisyyteen vedoten.

”Emme voi Poliisihallituksesta kommentoida yksittäisen toimijan toimintaa, saati vielä tässä vaiheessa salassa pidettävän tutkintapyynnön sisältöä.”, Kitunen vastasi sähköpostissaan.
Arpajaishallinnon nettisivuilta löytyvässä muistiossa Poliisihallitus ilmoittaa pitävänsä ilmastonmuutoksen vastaista työtä hyvänä asiana, mutta muistuttaa, että rahankeräyslainsäädäntö asettaa toiminnalle rajoituksia.

Vastavetona Antero Vartia ilmoitti 15.1 tehneensä oikeuskanslerille kantelupyynnön poliisihallituksen arpajaishallinnon toiminnasta. Hän ei kuitenkaan halunnut avata säätiön nykytilannetta tai tulevaisuuden suunnitelmia Jylkkärin toimitukselle.

 

Jyväskylän ylioppilaskunta alkoi suunnitella yhteistyötä Compensaten kanssa sen jälkeen, kun asia nousi elokuussa esiin opiskelijoiden keskuudesta. Päästöhyvitykset otettiin käyttöön Ravintola Ilokivessä 20.11.2019. Näin ruokailija pystyy halutessaan kompensoimaan ateriansa aiheuttamat päästöt maksamalla 0,05–0,10 sentin suuruisen hyvityksen.

”Compensate sopi hyvin JYYn liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Se oli jotain elävää ja konkreettista”, kertoi Jyväskylän ylioppilaskunnan viestintäpäällikkö Mari Lähteenmäki.

JYYn johdossa tiedettiin arpajaishallinnon muistiosta, mutta Compensaten puolelta asioiden vakuutettiin hoituvan ja projektille näytettiin vihreää valoa. Luottamusta vahvistivat säätiön isot yhteistyökumppanit kuten St1 ja Posti.

”Compensate on ollut meihin yhteydessä aktiivisesti. He ilmoittivat myös tutkintapyynnöstä ennen, kun asia tuli julkiseen tietoon. Heidän toimintansa on todella läpinäkyvää”, JYY:n talous- ja palvelujohtaja Jenni-Mari Penttinen sanoi.

Posti ilmoitti lakkauttavansa toistaiseksi yhteistyönsä Compensaten kanssa 2.1.2020 alkaen. Jyväskylässä ei kuitenkaan haluta hätiköidä asian suhteen. JYY toivookin selkeämpää linjausta arpajaislainsäädännön ja ilmastohyvitysten suhteen.

”Kannamme vastuumme ilmastoasioista, siksi emme ole vetämässä palvelua pois. Haluamme kantaa kortemme kekoon ja antaa vahvan viestin päättäjille”, Jenni-Mari Penttinen kertoi.