Kelan jokasyksyinen ruljanssi on taas pyörähtänyt käyntiin, kun tänä vuonna 13 200 korkeakouluopiskelijalta pyydetään selvitystä siitä, mikseivät opinnot ole edenneet Kelan edellyttämällä tavalla, vaikka opintotukea on saatu. Yliopisto-opiskelijat saavat kirjeistä 7 500, kun viime vuonna vastaava luku oli 9 650.

Kela edellyttää jokaista opintotukikuukautta kohden viiden opintopisteen suoritusta sekä vähintään 20 opintopisteen saamista kasaan vuoden aikana. Jos siis nostat yhdeksän kuukauden opintotuet, tulee sinun suorittaa vuodessa 45 opintopistettä. Mikäli tämä määrä ei täyty, Kela lähestyy selvityspyynnöllä. Jos tähän pyyntöön ei aikarajaan 25.10. mennessä vastaa, Kela katkaisee opintotuen maksamisen. 

Mikäli pisteet eivät ole tulleet täyteen, hätä ei ole kuitenkaan tämännäköinen, eikä opiskelijan kohtalona ole välttämättä tipahtaa pois opintotuelta muiden sosiaalietuuksien, kuten toimeentulotuen piiriin. 

Kela hyväksyy useita syitä selitykseksi sille, miksi opintopisteitä ei ole tullut tarpeeksi. Niitä ovat esimerkiksi läheisen tai oma vaikea sairaus, hankala elämäntilanne tai laajojen opintojen, kuten opinnäytetyön, tekeminen. Jylkkärin toimituksen omakohtaisten kokemusten mukaan syyksi riittävät esimerkiksi univaikeudet tai masennus.

Jos kuitenkin selitykset eivät riitä ja opintotukesi katkeaa, olet oikeutettu saamaan toimeentulotukea

Myös keskeneräisiä kursseja voidaan ottaa huomioon selvityksessä, mikäli saat henkilökunnan taivuteltua myöntämään osasuorituksia opinnoista. Esimerkiksi jos keskeneräistä viiden opintopisteen kurssia on suoritettu jo pitkälle, siitä voi saada esimerkiksi kolme opintopistettä kirjattua.

Myös asevelvollisuus tai opintojen keskeyttäminen lapsen syntymän vuoksi ovat hyväksyttäviä syitä liian vähäiselle opintopistekertymälle Kelan silmissä.

Jos kuitenkin selitykset eivät riitä ja opintotukesi katkeaa, olet oikeutettu saamaan toimeentulotukea, joka on viimesijainen sosiaalietuus Suomessa. Toimeentulotuki on yli kaksi kertaa korkeampi kuin opintotuki, jos opintolainaa ei oteta huomioon.