Nykyään tutkintojen tavoiteajat sotivat sivistysyliopistoperiaatteen kanssa. Joku voisi jopa sanoa, että tutkintotavoitteet tappoivat sivistysyliopiston. Enää ei voi opiskella rajattomasti oman kiinnostuksen mukaan. Tai no tiettyyn pisteeseen voi, mutta kaikki tahot Suomen valtiosta omaan äitiin painostavat sitä vastaan.

Oman osaamisen itsenäinen kartuttaminen on sivistysyliopiston kulmakivi. Oppijat ovat vapaita kokeilemaan sivuaineita, tekemään virheitä ja oppimaan niistä. Opiskelijat voivat mennä tänä päivänäkin tämän mallin mukaan eli opiskella sitä mikä kiinnostaa ja löytää oman juttunsa. Uhkana tässä tilanteessa kuitenkin on, että vaikka he löytäisivätkin lopulta oman juttunsa, niin on liian myöhäistä, sillä tutkinnon tavoiteaika painaa jo päälle.

Nykytyöelämässä tarvitaan monialaisia tutkintoja enemmän kuin koskaan, mutta paineen alla monipuolista tutkintokokonaisuutta voi olla stressaavaa rakentaa, varsinkin jos ei hahmota opintojen työelämärelevanssia tai niitä taitoja, joita työelämä edellyttää. Laajat opintopolut ovat kuitenkin yhteensovitettavissa nykyisten tutkintojen tavoiteaikojen kanssa, mutta tämä edellyttää ohjaus- ja tukipalveluiden merkittävää kehittämistä.

Opiskelijat tarvitsevat ohjausta, jotta me voimme rakentaa monipuolisia tutkintokokonaisuuksia, valmistua tavoiteajassa ja sanoittaa omaa osaamistaan paremmin valmistumisen jälkeen. Se, että tavataan ohjaajan kanssa fuksivuonna ja ehkä kerran vielä kandivaiheen aikana jos jaksaa, ei riitä.

Ohjauksen täytyy olla säännöllistä toimintaa, jonka perusteella opiskelija voi suunnitella opintopolkuaan, hahmottaa osaamistaan ja asettaa tavoitteita. Näin tuetaan opiskelijan asiantuntemuksen ja työelämävalmiuksien kehittymistä opintojen aikana. Selkeä malli, jossa ohjaus toteutetaan esimerkiksi opintojaksona, jolla on omat osaamistavoitteet, sitouttaisi sekä ohjaajan että opiskelijan pitkäjänteiseen toimintaan.

Laadukkaan ohjauksen avulla huolehditaan opiskelijoista ja vastataan samalla yhteiskunnan tarpeisiin. Yliopiston vastuu on järjestää koko opintoajan kattavaa ohjausta opiskelijoille.