Antti Rinteen hallitus on ensimmäisessä budjettiriihessään kasvattanut korkeakoulujen rahoitusta 127 miljoonalla eurolla. Yliopistot saavat 40 miljoonaa, ammattikorkeakoulut 20 miljoonaa ja lisäksi indeksikorotuksiin on varattu 67 miljoonaa.

Useat korkeakoulut sekä opiskelijajärjestöt ovat olleet tyytyväisiä hallituksen budjettiin.

“Panostukset korkeakoulujen perusrahoitukseen ovat erittäin tervetulleita ja kipeästi kaivattuja. Hallitusohjelman mukaiset täysimääräiset korotukset perusrahoitukseen ovat elintärkeitä askelia oikeaan suuntaan. Matkaa on vielä, mutta suunta on oikea”, totesi SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen tiedotteessa.

Muutokset opiskelijoiden sosiaaliturvaan jäivät kuitenkin lähes kokonaan tekemättä. Opintotuki sidotaan indeksiin, jonka ansiosta tuki nousee tulevaisuudessa säännöllisesti. Lisäksi huoltajakorotus nousee opiskelijoilla, joilla on alaikäisiä lapsia. 

Sosiaaliturvan jättämistä uudistamatta voi kuitenkin kuvailla pettymykseksi järjestöjen silmissä, sillä useat hallituspuolueista lupailivat vielä keväällä tuntuviakin korotuksia opintotukeen. 

“Opiskelijoiden sosiaaliturvan taso on edelleen riittämätön. Onko olemassa toista kansanryhmää, jota suorastaan ajetaan rahoittamaan elämisensä lainalla?” SAMOKin puheenjohtaja Iiris Hynönen kommentoi budjettiriihen päätöksiä opiskelijajärjestöjen tiedotteessa.