Jyväskylän yliopiston pääkirjaston piha näyttää hyvin erilaiselta kuin aikaisemmin. Helmikuun lopussa kirjaston edestä kaadettiin useita puita kirjaston peruskorjauksen takia. Niistä on jäljellä enää rivi kantoja ja puujätettä.

Puiden kaataminen oli välttämätöntä peruskorjauksen kannalta, kertoo rakennuksen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt oy:n johtaja Aki Havia.

”Uusimme kirjaston salaojat ja sokkeleiden vesieristykset. Koska kirjastossa on useita kellarikerroksia, joudumme kaivamaan syvälle. Syvät kaivannot pitää aina luiskata turvallisiksi, jolloin myös kaivannon leveys kasvaa. Peruskorjauksessa tullaan kaivamaan laajasti rakennuksen ympäriltä, jolloin puiden säilyttäminen rakennuksen läheisyydessä ei ollut mahdollista”, Havia kertoo.

Vuonna 2016 puut vielä peittivät kirjaston edustaa.
Maaliskuussa 2019 kirjaston julkisivu näyttää huomattavasti paljaammalta. Kuva: Laura Kangas

Puiden kaataminen oli tavallista mutkikkaampaa, sillä Seminaarinmäellä asustaa liito-oravia. Kirjaston läheltä on selvityksessä löydetty kahdeksan puuta, joiden juurelta on löydetty liito-oravan papanoita ja jotka siis kuuluvat liito-oravan elinympäristöön. Lisäksi alueella on yksi lehmus, joka on todennäköisesti liito-oravan pesäpuu. Näistä puista on jouduttu kaatamaan remontin tieltä 2–4. Pesäpuuta ei kuitenkaan ole kaadettu.

Liito-orava on Suomessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut laji. Sen luokitus oli aikaisemmin yhtä pykälää parempi eli silmälläpidettävä, mutta 8. maaliskuussa julkaistussa arvoinnissa sen luokitusta heikennettiin. Luonnonsuojelulain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lähtökohtaisesti kielletty.

Siksi Suomen yliopistokiinteistöjen puunkaatohommiin täytyi hakea lupaa Keski-Suomen ely-keskukselta. Poikkeuslupa myönnettiin muutamalla ehdolla varustettuna: liito-oraville täytyi rakentaa kirjaston lähettyville pesäpönttöjä ja pesäpuu täytyi suojata aidoin.

Liito-oraville on rakennettu pesäpönttöjä korvaamaan kaadettuja puita. Kuva: Laura Kangas
Puita on kaadettu myös kirjaston takaa. Kuva: Laura Kangas

Kirjaston remontti alkaa varsinaisesti kesäkuussa, mutta puut piti kaataa jo nyt, sillä niitä ei saanut kaataa liito-oravien lisääntymisaikana eli maalis-elokuussa.

Ely-keskuksen arvion mukaan Jyväskylän ja Seminaarinmäen liito-oravakannat ovat vahvat. Puiden hakkuut supistavat kirjaston reviiriä, mutta eivät vaikuta alueen liito-oravakantaan kokonaisuutena, kerrotaan ely-keskuksen päätöksessä. Lisäksi ely-keskus pitää kirjaston peruskorjausta rakennetun kulttuuriympäristön kannalta tärkeänä hankkeena, minkä takia puiden kaataminen oli välttämätöntä.

Kirjaston remontin on tarkoitus valmistua elokuussa 2021. Remontin jälkeen kirjaston pihamaalle istutetaan uusia puita, joissa liito-oravat pääsevät tulevaisuudessa majailemaan.