Oikeat Opiskelijat haluaa olla mukana kyseenalaistamassa jäykkiä palvelurakenteita ylioppilaskunnan sisällä. Haluamme tuoda JYYn näkyvämmäksi osaksi opiskelijan arkea ja saada opiskelijat ymmärtämään, kuinka merkittävä rooli esimerkiksi edunvalvonnallisesti JYYllä on. Vastustamme sellaisten palveluiden tarjoamista ja tapahtumien järjestämistä, jotka eivät tavoita kuin murto-osan ylioppilaskunnan jäsenistä, mutta rahoitetaan ylioppilaskunnan jäsenmaksutuloilla.

Jylkkärin tulevaisuuden kyseenalaistaminen on ikuisuuskysymys, josta on helppo lähteä liikkeelle. Keskustelu lehden ympärillä on yleensä kuumimmillaan edustajistovaalien aikaan. Oikeat Opiskelijat ehdottaa, että lehden johtokunnan pitäisi vakavasti harkita laajan markkinatutkimuksen tilaamista, jotta lukijakunta saadaan kartoitettua. Vasta tällaisen tutkimuksen tulosten selvittämisen jälkeen voimme vetää varmoja johtopäätöksiä siitä, mihin suuntaan ylioppilaslehden kanssa kannattaa lähteä.

JYYn kulttuuritoiminnan pääpainona on opiskelijalähtöisen ja monipuolisen kulttuurin tuottaminen ja kulttuuriedunvalvonta (JYYn toimintakertomus 2017). Kulttuuritoiminnan kulut ovat nousseet 47 000 eurosta 62 900 euroon vuosien 2015 ja 2017 välillä. JYYn kulttuuripalvelut ja -toiminta ovat osalle opiskelijoista hyvin tärkeitä, mutta osa ei edes tiedä mahdollisuudesta hyödyntää niitä. Kulttuuritoiminnassa tulisi jatkossa panostaa enemmän näkyvyyteen ja yhteistyöhön ainejärjestöjen kanssa. JYYn jäsenten suurempi osallistumisaste ylioppilaskunnan toimintaan olisi laajemminkin tärkeä tavoite, koska suurin osa varsinaisesta toiminnasta rahoitetaan ylioppilaskunnan jäsenmaksutuloilla.

Edustajistovaalien äänestysprosentti on tällä hetkellä niin matalalla tasolla, että sen perusteella ei voida päätellä, mitä mieltä Jyväskylän yliopiston opiskelijat asioista ovat. Tämä vie väistämättä uskottavuutta ylioppilaskunnan päättäviltä elimiltä, jotka pitkälti nimitetään “demokraattisesti” valitun edustajiston toimesta. Yksi iso tavoite ja haaste ylioppilaskunnalle täytyy olla äänestysprosentin nostaminen edustajistovaaleissa 2019, jotta tulevaisuudessa voidaan aidosti sanoa, että edustajistolla on opiskelijayhteisön mandaatti.

Myös itsestäänselvyydet pitää haastaa. JYY uudistaa tällä hetkellä sääntöjään ja koko organisaatiotaan. Uudistuksen taustalla on selkeä tarve tuoda ylioppilaskunnan toimintaa vahvemmin nykypäivään. Säännöissä on huomioitava jokaisen opiskelijan aito mahdollisuus tuoda ilmi omat mielipiteensä ylioppilaskunnan toiminnasta. Seuraava tärkeä askel tällä hetkellä käynnissä olevien uudistuksien jälkeen olisi yhteistyön kehittäminen JYYn piirissä toimivien järjestöjen kanssa.

Kyseenalaistamisen tulee olla rohkeaa. Tarvitaanko ylioppilaskuntia Suomessa lainkaan? Meidän mielestämme tarvitaan, mutta kaikki eivät tätä ajatusta tällä hetkellä valitettavasti jaa. Uudistuminen ja konkreettiset tavoitteet ovat tärkeitä, jotta luottamus opiskelijoiden keskuudessa voitetaan. JYYn pitää olla jatkossa näkyvämpi ja vaikuttavampi kuin koskaan ennen.

Olli Tamminen
Ryhmävastaava
Oikeat Opiskelijat

Sami Kääriäinen
Vararyhmävastaava
Oikeat Opiskelijat