Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY esittää Heidi Rättyää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2019. Päätös syntyi yksimielisesti edustajiston kokouksessa 27. syyskuuta.

Rättyä vastaa JYYn hallituksessa korkeakoulupolitiikasta ja kansainvälistä asioista. Englannin kielen opettajaksi opiskeleva Rättyä toimii myös Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa opiskelijajäsenenä ja on ollut mukana ainejärjestötoiminnassa.

SYL:n hallitus valitaan liittokokouksessa 16.–17. marraskuuta Espoossa. SYL on ylioppilaskuntien kattojärjestö, joka edustaa noin 132 000 opiskelijaa jokaisesta yliopistosta Suomessa.