Jyväskylän yliopiston hallitus on hylännyt professori Tapio Puolimatkan tekemän hallintokantelun, joka koski rehtori Keijo Hämäläisen Twitterissä tekemää kannanottoa Puolimatkan kirjoittamaan blogitekstiin. Yliopiston hallitus käsitteli kantelun kokouksessaan tiistaina 4. syyskuuta.

Puolimatka kirjoitti Oikea media -sivustolle blogikirjoituksen ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi”, jossa hän esittää, että samoilla argumenteilla, joilla on perusteltu sukupuolineutraalin avioliiton laillistamista, voitaisiin perustella myös pedofilian laillistamista.

Rehtori Hämäläinen kommentoi tekstiä Twitterissä: ”Olemme sitoutuneet kohtelemaan jokaista yksilöä ja ryhmää kunnioittavasti ja arvokkaasti. Opetuksemme pohjautuu tieteeseen, ei ideologiaan ja mielipiteisiin. Ryhdymme konkreettisiin toimenpiteisiin.”

Puolimatkan kantelun mukaan rehtorin olisi pitänyt kuulla häntä ennen tällaista kannanottoa ja että hänen oikeusturvaansa yliopiston työntekijänä on loukattu. Hämäläinen sanoo vastineessaan, että yliopiston rehtorilla on oikeus ja myös velvollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän myös huomauttaa, ettei Puolimatka ole saanut tekstistään hallinnollisia tai työoikeudellisia seuraamuksia.

Yliopiston hallitus katsoi rehtorin toimineen asianmukaisesti ja toimivaltansa puitteissa. Hallituksen mukaan rehtorin kannanottoon Twitterissä ei ole sisältynyt hallinnollisia toimenpiteitä, joiden johdosta Puolimatkaa olisi pitänyt kuulla etukäteen. Rehtorin toiminta ei siis hallituksen mukaan ole loukannut Puolimatkan perustuslaillisia oikeuksia.

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin asian tiimoilta myös kansanedustaja Päivi Räsäsen eduskunnan hallitukselle esittämää kirjallista kysymystä korkeimman opetuksen ja tutkimuksen sananvapauden turvaamisesta, johon opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on antanut vastauksensa 23. elokuuta. Grahn-Laasosen mukaan tieteen vapaus merkitsee myös vastuuta tutkimuseettisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta ja että yliopistojen tulee yliopistolain mukaan järjestää toimintansa siten, että siinä varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Juttua muokattu 5.9. klo 9.43: Lisätty kappale Päivi Räsäsen kirjallisesta kysymyksestä.