Aloite sukupuolineutraalista pukuhoneesta Liikunnan rakennukselle on toistaiseksi edennyt tahmeasti byrokratian ja rakennuslupien takia. Aloite on herättänyt keskustelua Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn välille, sillä JYYn mukaan yliopisto ei ole ollut sen suhteen niin aloitteellinen kuin JYY olisi toivonut.

Viime joulukuussa yliopiston hallinnolle tuotiin aloite, jossa esitettiin sukupuolineutraalin pukuhuoneen rakentamista Liikunnan rakennukselle. Tällä hetkellä L-rakennuksen tiloissa on vain erilliset miesten ja naisten pukuhuoneet. Sukupuolineutraali pukuhuone olisi tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka eivät sukupuoli-identiteettinsä takia koe miesten tai naisten pukuhuonetta turvalliseksi, mutta pukuhuone olisi kuitenkin kaikille avoin sukupuolesta riippumatta.

Aloitteen alullepanijana oli kirjallisuuden, taidehistorian, taidekasvatuksen ja museologian ainejärjestö Corpus. Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös JYYn sosiaalivaliokunta ja 17 muuta ainejärjestöä.

Hirveän monessa asiassa joustamattomuus tilojen kanssa tulee ongelmaksi.

Ongelman ytimessä ovat suihkutilat. Alvar Aallon suunnittelema L-rakennus on suojelukohde, mikä rajoittaa merkittävästi sitä, millaisia uudistuksia siihen voidaan tehdä.

”Meidän kiinteistöinsinöörimme oli sitä mieltä, että me emme saa siihen lupia rakentaa uusia suihkuja. Hirveän monessa asiassa joustamattomuus tilojen kanssa tulee ongelmaksi, ja kun on märkätilasta kyse, niin niin siinä on vielä erityiset haasteet”, harmittelee yliopiston yhteysjohtaja Anu Mustonen.

Mustosen mukaan vielä ei ole keksitty täydellistä ratkaisua, miten sukupuolineutraali pukuhuone saataisiin toteutettua, mutta erilaisia kompromisseja on mietitty.

”Olemme miettineet, että johonkin niistä isoista pukuhuoneista voisi rakentaa jotain seiniä tai muuten tehdä pienempiä tiloja niiden isojen tilojen sisälle”, Mustonen kertoo.

Mustosen mukaan myös jokin suihkuton tila voisi toimittaa sukupuolineutraalin pukuhuoneen virkaa.

”Hirveän pieni osa kävijöistä käy suihkussa tai saunassa. Käyn itse usein noissa Liikunnan pukuhuoneissa, ja oma kokemus on se, että suurin osa pukee päälle ja lähtee nopeasti. Aika yksin siellä suihkussa saa olla”, Mustonen sanoo.

Mustosen mukaan vähintäänkin jonkinlainen sukupuolineutraalipukuhuone kuitenkin järjestetään varmasti. Väliaikaisena ratkaisuna on nyt L-rakennuksen alakerrassa olevaa invavessa. Yliopiston on tarkoitus järjestää isoihin pukuhuoneisiin verhoratkaisuilla suojatumpi pukutila syyskuuhun mennessä.

”Kyllähän meidän on joku järjestely keksittävä. Tämä asia ei saa olla este sille, että jotkut opiskelijat tai henkilökunnan jäsenet pääsisivät käyttämään palveluita.”

Jos pukuhuoneiden käyttäjistä vaikka 90 prosenttia olisi miehiä, niin sanottaisiinko naisille, että vaihtakaa vaatteet vessassa ja menkää muualle suihkuun?

JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa on pettynyt siihen, miten hitaasti aloite on edennyt yliopiston puolella. Hänen mukaansa tuntuu, että yliopiston puolelta mikään taho ei ole ottanut selvää vastuuta asian edistämisestä, vaikka opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja kaikille saavutettavien liikuntapalveluiden edistäminen on toivottavasti myös yliopiston näkökulmasta tärkeää.

”Yliopiston puolelta ollaan esitetty olettamusta, että sukupuolineutraalia pukuhuonetta käyttäisi niin pieni osa opiskelijoista, joten omaa pukuhuonetta ei tarvita. Voisi miettiä, että jos pukuhuoneiden käyttäjistä vaikka 90 prosenttia olisi miehiä, niin sanottaisiinko naisille, että vaihtakaa vaatteet vessassa ja menkää muualle suihkuun”, Varsa sanoo.

Vaikka aloite on Corpuksen tekemä, yliopisto on tiedottanut sen etenemisestä ja keskustellut siitä lähinnä JYYn, tilapalveluiden ja Korkeakoululiikunnan kesken.

”Ymmärrämme kyllä, että näin isossa organisaatiossa aloitteiden liikkuminen ja päätöksenteko on hidasta. Toivoisimme kuitenkin päätöksentekoon enemmän läpinäkyvyyttä ja sitä, että etenemisestä tiedotettaisiin tehokkaammin”, sanoo Corpuksen sosiaalipoliittinen ja esteettömyysvastaava Roosa Berg.

Berg toivoo, että yliopiston hallinto suhtautuisi vakavasti siihen, että kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä ei tällä hetkellä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua liikuntapalveluihin.
”Olemme huolissamme siitä, minkälaisen viestin asenne “voittehan te vaihtaa vaatteenne vaikka vessassa” antaa tilaa tarvitseville ihmisille”, Berg kertoo.

JYY, Corpus ja muut aloitteessa mukana olevat ainejärjestöt harkitsevat nyt jatkotoimia. Suunnitelmissa on muun muassa avoin kirje yliopistolle, johon pyydetään vastausta.
”Haluamme kuulla lisää perusteita, miksi yliopisto tekee tällaisen arvovalinnan”, Berg sanoo.

 

Juttua korjattu 17.5. klo 12.09: Jutun ensimmäistä kappaletta muokattu. Aiemmin kappaleesta saattoi saada virheellisesti sen kuvan, että aloitteen eteneminen on pysähtynyt kokonaan. Aloitetta ollaan kuitenkin vielä käsittelemässä.

Juttua päivitetty 18.5. klo 11.35. Juttuun päivitetty tiedot, joiden mukaan inva-WC toimii välittömästi väliaikaisena sukupuolineutraalina pukutilana, ja pysyvä ratkaisu pyritään toteuttamaan syyskuuhun mennessä.