Useat ainejärjestöt haluavat sukupuolineutraalin pukuhuoneen L-rakennuksen liikuntatiloihin. Kirjallisuuden, taidehistorian, taidekasvatuksen ja museologian ainejärjestö Corpuksen alullepanemaan aloitteeseen on yhtynyt 12 muuta ainejärjestöä. Myös JYYn sosiaalivaliokunta tukee aloitetta.

Tällä hetkellä L-rakennuksen tiloissa on vain erilliset miesten ja naisten pukuhuoneet. Sukupuolineutraali pukuhuone olisi tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät sukupuoli-identiteettinsä takia koe miesten tai naisten pukuhuonetta turvalliseksi.

Tällaisia opiskelijoita voivat olla esimerkiksi sukupuolenkorjausprosessia läpikäyvät transsukupuoliset, jotka saattavat miesten ja naisten pukuhuoneissa joutua katseiden kohteeksi ja kokea kyseenalaistusta siitä, kuuluvatko he valitsemaansa pukuhuoneeseen.

Aloitteen mukaan vaikeat sosiaaliset tilanteet pukuhuoneissa voivat johtaa siihen, ettei osa opiskelijoista halua käydä ryhmäliikuntatunneilla tai kuntosalilla ollenkaan.

L-rakennuksella on miesten ja naisten pukuhuoneiden lisäksi olemassa pienempiä pukuhuoneita. Ne voitaisiin JYYn sosiaalivaliokunnan mukaan muuttaa sukupuolineutraaleiksi.

Sukupuolineutraaliin pukuhuoneeseen voitaisiin myös järjestää erillisiä sermikoppeja, joissa vaatteet voisi vaihtaa yksityisesti.

Lopullisesta toteutustavasta päättää kuitenkin yliopisto, mikäli pukuhuone päätetään järjestää.

Sukupuolineutraali pukuhuone olisi kaikille avoin sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Naisten ja miesten pukuhuoneet säilyisivät ennallaan.

Ainejärjestöt voivat vielä liittyä mukaan aloitteeseen 12. joulukuuta saakka. Sen jälkeen Corpus ja JYYn sosiaalivaliokunta vievät aloitteen eteenpäin yliopiston johdolle.

Juttua korjattu 4.12. klo 14.07: Corpus on kirjallisuuden, taidehistorian, taidekasvatuksen ja museologian ainejärjestö eikä pelkästään kirjallisuuden, kuten jutussa aiemmin väitettiin.