Opiskelijat ovat tänä kesänä ensimmäistä kertaa yleisen asumistuen piirissä. Se tarkoittaa, että kesälläkin voi saada asumistukea, vaikka ei suorittaisi opintoja ja nostaisi opintotukea.

Yleinen asumistuki helpottaa myös osaa kahden kämpän loukussa olevista opiskelijoista. Asumistukea voidaan maksaa vakituiseen asuntoon tilapäisen poissaolon ajalta, jos kyseiseen asuntoon on asumismenoja.

Jos opiskelija tekee esimerkiksi kesätöitä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla ja maksaa edelleen vuokraa vakituisesta asunnostaan, hän voi saada siihen asumistukea kolmen kuukauden ajan. Tukea maksetaan vain yhteen asuntoon kerrallaan.

Kesätöistä saadut tulot voivat kuitenkin vaikuttaa asumistuen määrään. Kela muistuttaa opiskelijoita tarkistamaan asumistukensa heti,  kun tieto kesätöistä tulee.

Jos opiskelijalla ei ole kesällä asumismenoja, asumistuki pitää lakkauttaa kesän ajaksi.

Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon

Kesätöihin menevän opiskelijan kannattaa ottaa huomioon muutama asia, joiden avulla asumistukea voi saada kesältäkin ja kahden kämpän loukossa oleminen hieman helpottaa.

Keskiarvotulo ja jatkuva tulo

Jos tulot eivät pysy samana vähintään kolmea kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Jatkuvana tulona puolestaan pidetään tuloa, joka jatkuu samanlaisena vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntö- tai tarkistamisajankohdasta.

Asumistuen tarkistaminen

Kela tarkistaa asumistuen vuoden välein. Jos ruokakunnan olosuhteet muuttuvat kuluvan vuoden aikana, Kela tarkistaa asumistuen aikaisemmin.

Asumistuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

  • Jos kesätyöt alkavat 1.6., tuki tarkistetaan 1.7. alkaen
  • Jos kesätyöt alkavat 4.6., tuki tarkistetaan 1.8. alkaen

Ansiotulovähennys

Yleisen asumistuen ansiotulovähennys tarkoittaa, että jokaisen ruokakunnan jäsenen ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa.

Tätä summaa ei oteta huomioon, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja.

Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta ja maatalouden tulosta.

Ja sama suomeksi

Jos työt alkavat esimerkiksi kesäkuun alussa ja jatkuvat elokuun loppuun, asumistuki tarkistetaan töiden aloituspäivämäärästä riippuen heinäkuusta tai elokuusta alkaen.

Tämä tarkoittaa, että kesätöistä saatuja tuloja ei pidetä jatkuvana tulona, vaan opiskelija voi laskea asumistuki-ilmoitukseen keskiarvotulon.

Tätä kannattaa hyödyntää etenkin siinä tapauksessa, jos kesältä saadut tulot ylittävät jatkuvana tulona asumistuen tulorajan. Näin asumistukea on mahdollista saada myös kesän ajalta opiskelupaikkakunnan asuntoon.

 

Lisätietoja löytyy seuraavien linkkien takaa

Opiskelijan tulojen vaikutus asumistukeen ja opintorahaan
Tulojen vaikutus asumistukeen
Asumistuen tarkistaminen
Asumistukilaskuri