Seksitautitartuntaa epäilevä YTHS:n asiakas kirjautuu ensin verkkopalveluun ja täyttää itsearviointilomakkeen. Lomakkeen perusteella hänelle lähetetään etätestauspaketti. Paketin saavuttua otetaan ohjeiden mukaisesti virtsanäyte, joka postitetaan pakkaukseen merkittyyn laboratorioon. Vastauksen saapumisesta tietoturvalliseen verkkopalveluun ilmoitetaan tekstiviestitse.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari kertoo, että seksitautien etätestinäytteitä on otettu yli 15 000 kappaletta sen jälkeen, kun YTHS aloitti etäpalvelun tarjoamisen.

Opiskelijoille maksuton etätestaus otettiin käyttöön, jotta testaukseen hakeutumisen kynnys madaltuisi. Tavoitteena oli myös saada testattaviksi huonosti tavoitettavia ryhmiä, joista merkittävin on nuoret miehet.

Positiivisia klamydianäytelöydöksiä oli etäpalvelun ensimmäisinä kuukausina miehillä lähes kahdeksan prosenttia. Perinteisten vastaanotolla otettujen positiivisten näytteiden määrä oli ollut 4,6 prosenttia.

”Nuoret miehet ovat löytäneet palvelun hyvin. Heidän kohdallaan positiiviset klamydianäytteet ovat tasoittuneet keskimäärin hieman yli viiteen prosenttiin. Nuorten miesten kohdalla on ollut myös tärkeää saada etätestaus kontrollinäytteen ottamiseen”, Kari sanoo.

Positiivisen löydöksen jälkeen määrätään antibiootti ja lääkityksen jälkeen otetaan uusi etänäyte.

 

Koska etäpalvelut ovat opiskelijoille entuudestaan tuttuja ja he ovat tottuneita mobiilipalvelukäyttäjiä, palvelu löydettiin Karin mukaan heti sen tultua tarjolle. Syyt juuri klamydia- ja tippuritestin tarjoamiseen ovat Karin mukaan selkeät.

”Klamydiatartunnat ovat yleisimpiä nimenomaan 20-30 -vuotiailla. Koska myös tippurinäytteen voi ottaa virtsasta, testataan se samalla. Sekä klamydia- että tippuritartunta ovat luotettavasti havaittavissa jo pian tartunnan jälkeen. Tässä vaiheessa HIV-ja kuppatartunnat eivät ole edes labratoriokokein luotettavasti havaittavissa”, Kari perustelee.

Itsearvioinnin perusteella opiskelija kutsutaan tarvittaessa myös laboratorionäytteenottoon. Kari täsmentää, että klamydia ja tippuri voivat tarttua myös suun alueelle, jolloin ne eivät näy virtsatesteissä.

Suojaamattomassa suuseksissä klamydia- ja tippurinäytteet on otettava suun alueelta, jolloin saada varmuus siihen, ettei klamydia ja tippuri ole tarttunut suun alueelle.

Nämä näytteet otetaan tällä hetkellä laboratoriossa. Käynnillä halutaan opastaa turvalliseen seksin harrastamiseen myös nielun ja peräaukon osalta.

Tartunnan paikantaminen tiettyyn ruumiinosaan on oleellista myös siksi, että antibioottilääkitys eroaa tartunta-alueen mukaan. Infomaatiota annetaan myös etäpalvelussa.

 

Kari muistuttaa, että lisääntymisterveyden kannalta klamydian ajoissa toteaminen on etenkin naisten kohdalla tärkeää, sillä se on usein oireeton ja voi hoitamattomana aiheuttaa munanjohtimen vaurion ja aiheuttaa lapsettomuutta.

”Huolimatta luotettavista testausmenetelmistä sekä yksinkertaisesta kerta-annoshoidosta, klamydiatartuntojen määrää ei ole saatu laskuun Suomessa. Vuosittain ilmoitetaan yli 13 000 uutta tartuntaa THL:N tartuntatautirekisteriin.Tartuntojen löytämisessä ja hoitamisessa on siis työstämisen varaa.” Kari määrittelee.

Etätestinäytteiden onnistuneisuutta seurattiin Karin mukaan YTHS:ssa palvelun auettua noin vuoden ajan.

”Epäonnistuneina palautuneita näytteitä tuli todella vähän.”

Opiskelijoiden vastuullisuus seksin harrastajina ilmenee Karin mukaan nimenomaan siinä, että suojautumisen pettäessä hakeudutaan testattavaksi ja estetään mahdollisen tartunnan leviäminen.

Karin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että suu- ja peräaukkotartuntojen suhteen suojautuminen tai tietoisuus siitä on epävarmempaa. YTHS:n tarkoituksena on Karin mukaan tarjota palveluiden kautta infoa myös suu- ja peräaukkotartunnoista, vaikka etätestausmahdollisuutta ei tähän vielä ole.

 

YTHS:n seksitautien etätestien palveluntarjoaja on Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, jonka Telelab.fi- palveluportaalin kautta etätestaus tapahtuu.

Yrityksen digipalveluista vastaava Piia Kalliokoski kertoo, että palveluvalikoimaan on kehitteillä nielu- ja peräaukkonäytteenottomahdollisuus.

”Seksitaudeista ainakin klamydia ja tippuri voivat levitä suojaamattomasta suu- ja peräaukkoseksistä. YTHS:n Telelab- palvelussa ei toistaiseksi ole tällaista etänäytteenottomahdollisuutta,” Kalliokoski kommentoi.

 

Testaus sujuu helposti ja nopeasti

Etätestin kotiinsa tilannut jyväskyläläinen 30-vuotias opiskelija piti testiä yksikertaisena ja nopeana formaattina.

Häntä kuitenkin kiinnosti, kuinka kauan virtsanäyte säilyy näyteputkilossa. Hän päätti kysyä asiaa YTHS:n verkkoneuvontapalvelussa.

”Vastauksessa luki, että virtsanäyte säilyy vaikka näyte olisi useamman päivän matkalla. Katsoin netistä ohjevideon ja toimin etätestauspaketin ohjeiden mukaan,” hän kommentoi.

Koska oli syytä epäillä myös nielutartuntaa, haastateltavan täytyi kuitenkin asioida myös YTHS:n laboratoriossa.

”Tuntui vähän turhalta lähettää virtsanäyte postitse ja mennä kuitenkin vielä labraan antamaan nielunäyte,” hän sanoo.

Molemmista testeistä tuli haastateltavan mukaan nopeasti vastaukset, jotka olivat hänen helpotuksekseen negatiiviset.

 

Seksitaudit

  • Suomessa todettiin vuonna 2016 yhteensä 14 321 klamydiatartuntaa. Tänä vuonna tartuntoja on todettu noin 12500.
  • Tippuritartuntoja oli vuonna 2016 koko maassa 416. Tänä vuonna tartuntoja on ollut tähän mennessä yli 500.
  • Vuoden 2016 tilastossa suurin osa klamydiatartunnoista, yli 5900 tartuntaa, löytyi 20-24-vuotiailla.
  • Tippuritartuntoja oli viime vuonna eniten 25-29-vuotiailla, joilla niitä todettiin 86 kappaletta.
  • Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin tilastotietokanta