Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n käyntimaksut poistuvat, mutta vuosimaksu kasvaa. Näin kaavaillaan tulevan sote-uudistuksen luonnoksessa, jossa uudistetaan myös opiskelijoiden terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö, kertoo Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.

Toinen iso tuleva muutos on se, että myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat tulevat YTHS:n piiriin. Säätiön piiriin kuuluvien määrä tuplaantuu, kun asiakasmäärä nousee 126 000 opiskelijasta reiluun 250 000 opiskelijaan.

Sekä uusi lainsäädäntö että amk-opiskelijoiden mukaanotto ovat nykyisten suunnitelmien mukaan tulossa voimaan vuoden 2020 alusta.

En näe siinä meidän kannaltamme mitään negatiivista, että kaikki korkeakouluopiskelijat saavat samat palvelut.

Opiskelijoiden maksama terveydenhoitomaksu nousisi 54 eurosta 75 euroon. Sitä vastoin käyntimaksut kuitenkin poistuisivat kokonaan. Nykyisin käyntimaksuja maksetaan muun muassa hammaslääkärin palveluista, mutta jatkossa kaikki palvelut saisi vuosittaisen terveydenhoitomaksun maksamalla.

Käyntimaksuja ollaan siis periaatteessa siirtämässä osaksi terveydenhoitomaksua, jolloin opiskelijan YTHS:lle yhteensä maksama summa pysyisi suunnilleen samana kuin ennenkin.

Tällä hetkellä YTHS:n terveydenhoitomaksu sisältyy ylioppilaskunnan jäsenmaksuun. Amk-opiskelijat eivät kuitenkaan ole velvoitettuja kuulumaan mihinkään opiskelijakuntaan. Siksi lakiluonnoksessa suunnitellaan, että  terveydenhoitomaksu maksettaisiin ylioppilaskunnan sijasta Kelalle.

JYYn jäsenmaksu oli tänä lukuvuonna yhteensä 130,5 euroa, josta YTHS:n osuus oli 54 euroa. Jos YTHS-maksu maksettaisiin jatkossa Kelalle, niin se summa luonnollisesti säästyisi ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Eli jos jäsenmaksu pysyy seuraavien vuosien ajan suunnilleen samana, mutta YTHS-maksu maksettaisiin Kelalle, vuodesta 2020 eteenpäin JYYn jäsenmaksu olisi noin 80 euroa.

Jäsenmaksuasioiden yksityiskohtia ei ole vielä mietitty, koska lakiluonnos on vasta niin alkuvaiheessa, huomauttaa JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa.

JYY ei vielä ole myöskään nähnyt lakiluonnosta, vaan Varsan tiedot perustuvat SYL:ltä saatuihin tietoihin.

Lakiluonnoksen suunnitelmien mukaan gynekologin vastaanotolle ei enää pääsisi YTHS:llä. Kuva: Tommi Puska

YTHS:n palveluita ollaan supistamassa uudistuksen yhteydessä. Etenkin erikoislääkäripalveluita ollaan vähentämässä, jolloin esimerkiksi gynekologille tai ihotautilääkärille ei enää pääsisi YTHS:llä.

Varsan mukaan erikoislääkäreiden lähtö ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että erikoissairaanhoidon palveluja ei enää saisi ollenkaan YTHS:ltä.

”Esimerkiksi gynekologista hoitoa saisi YTHS:ltä edelleen, mutta yleislääkärien kautta.  Perustarkastukset ja papa-kokeet eivät ole lähdössä mihinkään”, Varsa kertoo.

Mielenterveyspalvelut säilyisivät lakiluonnoksen mukaan laajemmin osana YTHS:n palveluja, eli psykologin tai psykiatrin vastaanotolle pääsisi siellä jatkossakin.

Ulkomaiset vaihto-opiskelijat, joilla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta, oltaisiin uudistuksessa rajaamassa kokonaan YTHS:n ulkopuolelle.

Lopullinen laki voi siis näyttää hyvin erilaiselta kuin nykyinen luonnos.

Varsa korostaa, että amk-opiskelijoiden tulo YTHS:n piiriin ei vaikuta mitenkään palvelujen supistamiseen. Syy siihen löytyy sote-uudistuksesta: Nykyisessä opiskelijaterveydenhuollon lainsäädännössä on sanamuotoja, jotka mahdollistavat YTHS:lle paljon laajemmat palvelut kuin mitä se on oikeastaan velvoitettu tarjoamaan.

Tulevassa laissa nämä porsaanreiät aiotaan tilkkiä. Tarkoituksena on tehdä pesäeroa sairaanhoidon ja terveydenhuollon välille.

”JYY on ollut pitkään mukana ajamassa YTHS:n laajentumista ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. En näe siinä meidän kannaltamme mitään negatiivista, että kaikki korkeakouluopiskelijat saavat samat palvelut”, Varsa kertoo.

Uudistukset eivät ole vielä kiveen hakattuja, sillä lainsäädäntö on vasta valmisteluvaiheessa. Lakiluonnos on lähdössä lausuntokierrokselle huhtikuussa, ja sitä on nykyisen aikataulun mukaan tarkoitus käsitellä eduskunnassa kesän aikana. Lopullinen laki voi siis näyttää hyvin erilaiselta kuin nykyinen luonnos.

”Sote-uudistus ylipäätään on vielä tosi kesken, kuten ollaan mediassa nähty viime aikoina”, Varsa sanoo.