151 Vaasan yliopiston kielten perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa haki siirtohaussa Jyväskylän yliopistoon. Määrä on reilu neljännes kevätlukukaudella 2017 läsnä olevaksi Vaasassa ilmoittautuneista 560 kielten opiskelijasta. Yliopistojen mukaan erityisesti jatko-opiskelijat olivat aktiivisia siirtohaussa.

Siirtohaussa opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan opinto-oikeus siirtyy Vaasasta Jyväskylään syksystä 2017 alkaen.

”Voimme olla hakutulokseen tyytyväisiä. On ymmärrettävää, että opiskelijat suhtautuvat varovaisesti yliopiston vaihtamista koskeviin järjestelyihin siitäkin huolimatta, että siirtoa on järjestelty ja siitä on tiedotettu aktiivisesti”, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto sanoo.

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten opetus ja tutkimus siirtyvät liikkeenluovutuksena Jyväskylän yliopistoon 1.8.2017 alkaen. Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan kieliaineiden henkilöstö ja opiskelijat. Liikkeenluovutus koskee suomen kieltä ja sen sukukieliä, pohjoismaisia kieliä (sisältäen kielikylpykoulutuksen), englantia ja saksaa sekä venäjän ja ranskan sivuaineita.