Vaasan yliopiston kielten koulutus ja tutkimus siirretään Jyväskylän yliopistoon ensi lukuvuoden alusta lähtien. Yliopistojen hallitukset sopivat asiasta lokakuussa.

Muutoksen piiriin kuuluu 700 opiskelijaa ja 30 henkilöstön jäsentä. Jyväskylän yliopiston rehtorin Matti Mannisen mukaan siirto on Jyväskylän yliopistolle merkittävä kahdella tavalla.

”Ensinnäkin se on selvä osoitus siitä, että kielet ovat Jyväskylän yliopistossa vahvoja ja niitä kannattaa entisestään vahvistaa. Toinen asia on se, että Jyväskylässä kielten opetuksen volyymi kasvaa suhteessa muihin yliopistoihin”, Manninen kertoo.

Siirron myötä Jyväskylässä alkaa soveltavaan kielentutkimukseen liittyvä kielikylpyopetus ja -tutkimus.

 

Jyväskylä tarjoaa kaikille siirron piiriin kuuluville opiskelijoille mahdollisuuden vaihtaa paikkakuntaa heti ensi syksynä. Toiveena on, että mahdollisimman moni siirtyisi Jyväskylään parin ensimmäisen vuoden aikana.

Vaasasta siirtyvät pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan samoille kursseille jyväskyläläisten kanssa.

”Eihän siinä olisi mitään järkeä, että laitos käyttäisi ”rinnakkaisluokkia” jyväskyläläisille ja vaasalaisille”, Manninen kuvailee.

Siirtymäkauden aikana opiskelijat voivat myös suorittaa tutkintonsa loppuun Vaasan yliopistossa.

”Lainsäädäntö on sellainen, että opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkinto siinä yliopistossa, johon he ovat päässeet sisään. Jos tiukasti tutkitaan lakia, tänä syksynä aloittaneille se on seitsemän vuotta”, Manninen kertoo.

 

Lasse Heikkilän mukaan opiskelijoiden siirtyminen Jyväskylään voi lisätä painetta opiskelija-asuntotilanteeseen. Kaikkien ei kuitenkaan uskota muuttavan kerralla.
Lasse Heikkilän mukaan opiskelijoiden siirtyminen Jyväskylään voi lisätä painetta opiskelija-asuntotilanteeseen. Kaikkien ei kuitenkaan uskota muuttavan kerralla.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta suhtautuu vaasalaisten tuloon neutraalisti.

Yliopiston tavoin ylioppilaskunta toivoo, että siirtymävaihe olisi sujuva ja Jyväskylään siirtyvät kokisivat olonsa tervetulleiksi.

”Meille muutos on varmasti helpompi kuin vaasalaisille”, JYYn hallituksen puheenjohtaja Lasse Heikkilä sanoo.

Vaasalaisille kielten ainejärjestöille järjestetään vuodenvaihteen tienoilla tutustumiskäynti Jyväskylään, ja kevättalvelle suunnitellaan myös avoimien ovien päivää.

Siirto koskee Vaasan yliopiston englannin, saksan, pohjoismaisten kielten ja kielikylpyopetuksen ja nykysuomen oppiaineita sekä venäjän ja ranskan kielten sivuaineita.

Yliopistojen mukaan kielten siirtäminen Vaasasta Jyväskylään mahdollistaa korkeakoulujen erikoistumisen.

Samalla, kun kielten opetus keskittyy Jyväskylään, Vaasa suuntautuu entistä enemmän kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin.