Kirjani Kasvatus, arvot ja tunteet on herättänyt Antti Snellmanissa voimakkaita tunteita ja mielenkiintoisia ajatuksia (Jylkkäri 29.3.). Kirjan tarkoitus on siis toteutunut. On hienoa, että opiskelija aktivoituu pohtimaan oppisisältöjen perimmäisiä lähtökohtia.

Snellmanin mielestä yliopisto-opetuksessa ei saisi käyttää aineistoa, jossa heijastuu tutkijan kristillinen vakaumus. Minkälaiseen yliopistoon tämä johtaisi? Aikamme tieteenhistorian tutkimus on osoittanut, että Kopernikuksen, Keplerin, Galilein, Boylen, Newtonin, Faradayn ja Maxwellin kristillinen vakaumus ohjasi heidän tutkimustyötään. Pitäisikö opetuksessa siis sivuuttaa heidän merkityksensä tieteelliselle vallankumoukselle? Saavatko opiskelijat enää tutustua Comeniuksen kasvatusajatteluun? Onko yliopistossa lupa lukea Descartesin, Locken tai Schelerin teoksia? Pitäisikö heidän teoksensa hävittää yliopiston kirjastoista?

Yliopistojen puhdistaminen kaikesta jumaluskoon viittaavasta ei ole uusi idea. Sitä toteutettiin ateistisessa Neuvostoliitossa. Seurauksena olivat maailmanhistorian laajamittaisimmat ja verisimmät tiedevainot. Muun muassa genetiikan tutkimus kiellettiin ja sen edustajia erotettiin viroistaan, vangittiin ja tapettiin, koska genetiikan katsottiin edustavan ”papillista taikauskoa”. Genetiikan teoreettisia rakennelmia verrattiin ”uskonnollisiin käsityksiin kuolemattomasta sielusta”. Jostain syystä tieteen kehitys ei kuitenkaan vauhdittunut tehokkaiden puhdistusten avulla.

Pohjois-Korean yliopistojen oppimateriaalit on tehokkaasti puhdistettu kaikesta jumaluskosta.

Kim Il-Sungin ja Pjongjangin yliopistoilta ei puutu rohkeutta eliminoida toisinajattelijoita. Turvamiehet valvovat sekä opettajia että opiskelijoita ja siirtävät ”väärien” käsitysten esittäjät uudelleenkoulutettaviksi työleireille. Pohjois-Korean tieteen saavutukset ovat kuitenkin antaneet odottaa itseään.

Tiedeyliopistoa ei ole ilman avointa dialogia. Tieteen itsekriittisyys perustuu tieteentekijöiden väliselle kriittiselle keskustelulle, jossa omat perususkomukset altistetaan vastakkaisten näkökantojen tarjoamalle koettelulle.

Tapio Puolimatka
Professori

 

Lue lisää:

Hyväksyykö Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta professori Tapio Puolimatkan mielipiteet? (23.3.2016)

Vastarannan professori (12.2.2015)