Politiikasta on tullut yht´äkkiä muodikasta. Aiemmin vain pientä toimittajien ja poliitikkojen joukkoa kiinnostanut ilmiö on tänä päivänä kaikkien huulilla. Partureissa, kahviloissa, kaupoissa, kaduilla ja kodeissa puhutaan nyt politiikkaa.

Ajankohtaiset poliittiset keskustelunaiheet jakautuvat karkeasti kolmeen osa-alueeseen: pakolaisiin, maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin. On käytännössä mahdotonta löytää ihmistä, jolla ei olisi näistä aiheista jotain mielipidettä.

Osa mielipiteistä on tyhmiä, osa älykkäitä. Jotkut kommentit ovat pinnallisia, jotkut toiset taas syvällisiä. Välillä keskustelu pysyy aiheessa, välillä ei.

Tärkeintä kuitenkin on, että keskustelua syntyy. Itse pidän virkistävänä sitä, että säätilan sijaan meillä on tällä hetkellä jotain oikeasti merkityksellistä keskusteltavaa.

 

Nyky-yhteiskunnassamme puhutaan jatkuvasti demokratiavajeesta. Termi tarkoittaa ilmiötä, jossa ihmisten kiinnostus politiikkaan on niin alhaista, että poliittisten päätösten legitimiteetti on erittäin heikolla pohjalla.

Koko Eurooppaa puhutteleva pakolaiskriisi on kuitenkin muuttanut tilannetta. Jopa miljoonien ihmisten pyrkimyksenä on tälläkin hetkellä päästä Eurooppaan pakoon vainoa ja sotaa. Tai näin moni meistä asian näkee.

Joku toinen näkee tilanteen hyvin erilaisena. Tämän näkökannan mukaan pääosin Lähi-Idästä ja Afrikasta kulkee Eurooppaa kohti valtava vyöry ihmisiä, jotka tulevat heikentämään eurooppalaista elintasoa ja uhkaamaan sen arvopohjaa omilla uskonnoillaan ja kulttuureillaan.

Jylkkäri ottaa tässä numerossaan osaa tähän keskusteluun. Tai tarkemmin sanottuna Jylkkäri antaa joukolle ihmisiä Jyväskylässä ja yliopistolla mahdollisuuden kertoa oman mielipiteensä pakolaiskriisiin liittyen. Näkökulmia on yhtä paljon kuin on olemassa ihmisiä.

Saksalainen filosofi ja toimittaja Hannah Arendt totesi aikanaan, että poliittinen viisaus on mahdollisimman monen näkökulman ymmärtämistä. Hänen mukaansa jokainen mielipide paljastaa totuudesta yhden vilauksen.

Tämä ajatus kannattaa pitää mielessä myös nykyisessä pakolaiskeskustelussa. Tyhmien ja älykkäiden mielipiteiden sekamelskassa typerin keskustelija on se, joka ei edes pyri ymmärtämään muiden väitteitä.

 

Ja ai niin! Kaikki kynnelle kykenevät kipin kapin äänestyspaikoille tiistaina käynnistyvissä edarivaaleissa. Ylioppilaskunnan edustajisto on opiskelijoiden tärkein edunvalvoja ja samalla se porukka, joka päättää opiskelijoita koskevista asioista.

Kysykää itseltänne millaisen yliopiston ja opiskelijaelämän haluaisitte, jos saisitte itse päättää. Menkää tämän jälkeen äänestyspaikalle ja raapustakaa lappuun sen henkilön numero, jonka uskotte parhaiten pystyvän ajamaan kaikkien Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden etua.

 

Lue lisää:

Neljä tarinaa uudesta alusta (29.10.2015)

Welcome asylum seekers (29.10.2015)

Ylioppilaskunnan tulevaisuus on heidän käsissään (29.10.2015)