Kuva: Unto Luoto
Kuva: Unto Luoto

Pistääkö Suomen hallitus stopin JYYn kehitysyhteistyöprojektille Intiassa?

Bijoliya on Intian Rajasthanin maakunnassa sijaitseva syrjäinen alue, missä ihmisten keskimääräinen päiväansio on noin 100 rupiaa eli 1,5 euroa. Sen kylissä vallitsevat vielä vanhakantaiset uskomukset ja normit, lapsiavioliitot ja väkivalta naisia kohtaan ovat yleisiä. JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke on toiminut alueella maaliskuusta 2010 lähtien. Kyseessä on ulkoministeriön, JYYn ja intialaisen Bal Rashmi Societyn yhteinen projekti, jonka tavoite on edistää alueen asukkaiden tietoisuutta omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksista parantaa omia ja muiden elinoloja. Hankkeen kohteena ovat alempikastiset ja kastittomat, naiset, nuoret ja lapset.

”Projektin antama tuki perustuu vahvasti materiattomuuteen,” kertoo kaksi vuotta projektin koordinaattorina toiminut Vera Pelkonen. ”Se on kannustusta ja tukea, joka näkyy ihmisten käyttäytymisessä ja näiden oman elämän hallinnassa.” Projektin tavoitteisiin kuuluvatkin muun muassa naisten itsetunnon kasvattaminen sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin motivoiminen.

Nyt Suomen hallitus on kuitenkin toimillaan pistänyt kapuloita rattaisiin, sillä kehitysyhteistyön määrärahoihin suunnitellaan jopa noin 40 prosentin leikkauksia. Tämän vuoden tuki on euroissa 997 miljoonaa ja ensi vuoden 2016 budjetiksi suunniteltiin 815 miljoonaa, mutta leikkausten myötä summa laskisi 515 miljoonaan.

”Suunniteltu leikkaus on hirvittävän raju ja sen suuruus tuli täytenä yllätyksenä” kertoo hankkeessa nyt projektikoordinaattorina toimiva Inka Stormi.

”Siitä jäi tunne, ettei tärkeää työtä ole arvostettu.”

Hankkeeseen saatu nykyinen tuki kestää tämän vuoden loppuun ja työlle päätettiin hakea ulkoministeriöltä vielä kaksivuotista poistumishankerahoitusta, jotta kyläalueen toiminnasta tulisi omavaraista. Kesällä 2015, kun hakemukset oli lähetetty ulkoministeriöön, kuultiin kuitenkin ikävä uutinen.

”Koko hakukierros keskeytettiin, kaikkien hakijoiden osalta. Vaivalla tehtyä hakemusta ei varmaan edes luettu ministeriössä läpi,” Pelkonen kertoo.

Nyt koko projektin tulevaisuus on heikoilla jäillä. Uusi haku avautuu ehkä ensi vuonna, mutta tieto siitä saadaan kenties vasta vuodenvaihteen aikaan tai sen jälkeen. Bijoliyaan on mennyt tukea JYYltä vuosittain noin 40 000 – 50 000 euroa, suurin osa siitä ulkoministeriön antamaa rahoitusta. Nyt keskustellaan, voidaanko tukea jatkaa vain pelkällä JYYn omarahoitusosuudella. Tapahtumilla ja kehitysyhteistyöruokalipuilla kerätty osuus kokonaisavustuksesta on ollut vuosittain noin viisituhatta euroa.

”Aika paljon pienempi summa se on,” Pelkonen toteaa huolestuneena.


Laajassa projektissa
on mukana 130 kylää, joissa pyritään antamaan tietoa tärkeistä asioista, kuten naisten oikeuksista ja terveydenhuollosta. Naisten työllisyyttä yritetään edistää ja perheiden toimeentuloa parantaa. Aktiviteetteihin kuuluvat muun muassa monenlainen koulutus ja vapaaehtoistoiminta sekä naisille annettavat mikrolainat, joilla nämä voivat perustaa oman yrityksen.

”Jos rahoitus loppuu, niin kaikki toiminta loppuu. Mikroluottojen antaminen jatkuu, sillä hakija saa lainan aina kun edellinen maksaa omansa takaisin, mutta uusia lainoja ei enää pystytä järjestämään. Järjestö Intiassa ei luovuta. Ihmiset kertovat itse tärkeää tietoa eteenpäin ja monien nuorten naisten ja lasten osalta on jo saavutettu asioita, jotka kantavat hedelmää varmasti vuosikymmenien päähän. Alueella halutaan saada vielä paljon aikaan, mutta ilman tukea se tulee olemaan todella vaikeaa ja kehityksen vauhti paljon hitaampaa,” Pelkonen kertoo.

Monet toivovatkin, että hallitukselle yhteishengellä osoitettaisiin, että kehitysyhteistyö on yksi niitä asioita, joita ihmiset arvostavat.

”Hanke on ollut tehokas ja auttanut paikan päällä. Pienellä rahalla voi auttaa aika montaa ihmistä,” jatkaa Stormi.

JYYn kehitysyhteistyöviikko järjestetään jälleen 26.-30. lokakuuta ja marraskuussa kehyvaliokunta järjestää Intia-illan, jossa kerrotaan projektista enemmän. Nähtäväksi jää, miten projektille ja Bijoliyan kylille lopulta käy.