Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru (sd.) on väläyttänyt ajatusta niin sanotun duaalimallin purkamisesta eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä. Esitys kumpuaa pääministeri Alexander Stubbin ja Kiurun johtaman Tutkimus- ja innovaationeuvoston tekemistä esityksistä viime marraskuulta.

Kiuru aikoo tilata duaalimallin purkamista käsittelevän selvityksen, jossa pohditaan korkeakoulujen yhdistämisen ohella niiden tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksia. Selvityksen on tarkoitus valmistua jo tämän kevään aikana ennen eduskuntavaaleja ja asiasta tehdään päätöksiä tulevissa hallitusneuvotteluissa. Kiuru perustelee halujaan yhdistää yliopistot ja ammattikorkeakoulut säästöillä sekä sillä, että hän ei pidä tarkoituksenmukaisena yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitämistä erillään.

Olen eri mieltä. Ammattikorkeakoulu keskittyy vahvaan ammatilliseen korkeakoulutukseen ja soveltavaan tieteeseen, kun taas yliopistojen rooli keskittyy vahvasti vapaaseen tutkimukseen, ylimpään tutkintoon johtavaan koulutukseen, tiedon analysointiin, tietojen yhdistämiseen ja uuden tiedon tuottamiseen. Uskon, että tämä työnjako puolustaa edelleen paikkaansa.

Korkeakoulut voisivat tehdä kuitenkin laajemmin yhteistyötä esimerkiksi yhdistämällä hallintoa, jakamalla tiloja sekä tarjoamalla enemmän yhteisiä opiskelijapalveluita. Lisäksi eri tutkintojen osia voitaisiin joustavammin suorittaa molemmissa paikoissa ja opiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä yliopistosta ammattikorkeakouluun ja toisin päin tulisi helpottaa.

Koulutusta ja tutkintoja puolestaan voidaan kehittää nykyisen mallin sisällä niin, että ne säilyttävät ajankohtaisuutensa ja pystyvät erikoistumaan riittävästi. Molemmilla korkeakouluilla on oma tärkeä tehtävänsä. Yliopistoista erikoistutaan yhä enemmän valtakunnallisiin asiantuntijatehtäviin ja ammattikorkeakouluista valmistutaan enemmän paikallisiin ja alueellisiin tehtäviin. Sisäisellä kehityksellä pystytään vastaamaan hyvin työmarkkinoiden kysyntään. Sisäistä kehitystä on myös jo toiselta asteelta lähtevä tiiviimpi opinto-ohjaus, jolla voidaan parantaa opiskelijoiden ammatillisten haaveiden ja monipuolisen koulutuksen kohtaamista.

Nykyisen korkeakoulujärjestelmän ylläpitoa tukee myös se, että nykyinen työmarkkinamalli on rakentunut ottamaan pääasiassa vastaan joko ammattitutkinnolla, ammattikorkeakoulututkinnolla tai maisterin tutkinnolla työmarkkinoille tulevia ihmisiä. Mikäli teemme muutoksen koulutuspolitiikassa, josta työmarkkinamme eivät hyödy, sahaamme nykyisten opiskelijoiden eli nykyisten ja tulevien veronmaksajien, työmarkkinoiden ja koko yhteiskunnan etua.

Touko Aalto

Vihreiden varapuheenjohtaja
Kansanedustajaehdokas