Lukukausimaksut ulkomaisille opiskelijoille ovat huono idea, kuten lukuisat tutkimukset osoittavat. Suomen hallitus on tästä huolimatta päättänyt esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön vähintään 4000 euron vuosittaiset maksut EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Maksujen on todettu pudottavan opiskelija- ja hakijamääriä, mikä taas johtaa kotikansainvälistymisen vähenemiseen ja estää yliopistojen kansainvälistymistavoitteen toteutumisen. Lukukausimaksuja perustellaan muun muassa sillä, että ne toisivat yliopistoille lisää rahaa. Tämäkin väite on todettu monissa yhteyksissä perättömäksi – maksujen hoitamisen vaiva ja lisääntyvä hallinto aiheuttaisi todennäköisesti nollatuloksen yliopistoille.

Maksujen kannattajiin kuuluvat tällä hetkellä käytännössä kaikki neljä suurinta puoluetta, joten maksut näyttävät tulevaisuudessa väistämättömiltä. Jos lukukausimaksuesitys menee läpi, on surullista, millaiselle vastustajalle taistelu on hävitty. On turhauttavaa, että argumentointiin on käytetty tutkimustuloksia, kun vastapuolen väitteet ovat olleet tasoa ”juupas-eipäs” ja ”meidän iskä voittais teidän iskän”. Tuntuu siltä, että lukukausimaksujen kannattajat ovat olleet kykenemättömiä perehtymään tilastofaktoihin ja aiheesta tehtyihin tutkimuksiin – argumentteihin on sotkettu aina ylpeys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja pelko siitä, että ulkomaalaiset opiskelijat aiheuttavat ”aivovuotoa” ulkomaille. Lukuihin tutustuminen kertoo muuta: kaksi kolmasosaa ulkomaisista opiskelijoista jää Suomeen opintojen jälkeen.

Opiskelijat ja yliopistoväki taistelevat edelleen maksuttoman koulutuksen puolesta, koska se nähdään sellaisena suomalaisen koulutuksen itseisarvona, josta ei tule jatkossakaan luopua. Olisi vain toivottavaa, että vastapuolen perustelut ja argumentit edes pyrkisivät lukukausimaksujen vastustajien tasolle.

Taimo Halme

Kirjoittaja on JYYn hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava.

Valtakunnallista maksuttoman koulutuksen päivää vietetään perjantaina 28.11.