Tämä on vastaus Tapio Puolimatkan kannanottoon 11.3. jossa hän vastasi Susi Nousiaisen 27.2. esittämään huoleen syrjinnästä transmiehenä Jyväskylän yliopistossa.

Käsittelen tekstissäni Puolimatkan kirjoituksia yleisesti, mutta aloitan kommentoimalla tätä mainittua tilannetta. En ole asiantuntija translaissa tai siihen liittyvässä etiikassa, mitä heidän keskustelunsa periaatteessa koskee. Olen kuitenkin kirjallisuuden maisterina keskittynyt tieteen retoriikkaan juuri Puolimatkan kaltaisten ihmisten inspiroimana, joten minullakin on korteni kannettavana keskusteluun.

Ensiksi haluan käsitellä seuraavaa lausetta Puolimatkan tekstissä, joka toimii esimerkkinä hänen retoriikastaan, empatianpuutteestaan ja pseudotieteellisestä ajattelustaan. Vastauksena Suden huoleen syrjinnästä Puolimatka totesi hänellä itsellään olevan sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ystäviä ja myöhemmin tekstissä jatkoi:

Sukupuoli ei ole kenenkään itsensä määrättävissä: sukupuoli on muuttumaton biologinen tosiasia, joka ei ole riippuvainen sukupuoli-identiteetin vaihteluista tai henkilön itsemäärittelystä.

Tämä puhe on juuri sitä syrjintää, josta Susi on huolestunut. Lause on tieteellisesti yksinkertaistava, eikä translaki edes koske biologista vaan juridista sukupuolta. Biologisesti binäärisen sukupuolen voi toki määritellä X ja Y -kromosomien esiintymisen kautta (genotyyppi). Maailmassa on myös monia ihmisiä, joilla sukupuolikromosomien määrä vaihtelee vaikuttamatta heidän ulkoiseen olemukseensa (fenotyyppi). Kehollisesti hormonit (ei vain geenit) ovat merkittävä osa sukupuolen fenotyyppiä, kuten Puolimatka varmasti hyvin tietää.

Prosentuaalinen osa ihmisistä syntyy jossain määrin intersukupuolisina – suosittelen tutustumaan tähän lisää itse. Translaki ei koske biologista sukupuolta, vaikka Puolimatka siihen takertuukin.

Valitsemani lause on erityisesti tieteen etiikan kannalta ongelmallinen, koska se rinnastuu menneisiin pseudotieteellisiin argumentteihin kuten ”naiset ovat tyhmiä, koska heidän kallonsa ovat pienemmät”, ”mustat ovat värinsä ja kasvonpiirteidensä takia eläimellisiä” ja ”lapset ovat naimaikäisiä, kun he ovat sukukypsiä”. Nykyään ymmärrämme näiden väitteiden sisältämän seksismin, rasismin ja pedofilian, emmekä tuomitse tai arvota ihmisiä heidän fysiologiansa perusteella.

Translain muutoksen vastustaminen sanoen ”et ole oikeasti mies” tai ”syntymässäsi määrätty sukupuoli on fakta, johon et voi vaikuttaa” on syrjivää, halventavaa, eikä retorisesti eroa tämän kappaleen analogioista.

 

Lause on tieteellisesti yksinkertaistava, eikä translaki edes koske biologista vaan juridista sukupuolta.

 

Ennen kuin avaan Puolimatkan tekstejä laajemmin, haluan kritiikin hampurilaismallia heijastellen antaa kehun: reilun 10 vuoden aikana hän on johdonmukaisesti esiintynyt kuvissa pikkutakissa ja allekirjoittanut tekstinsä ”professorina”, usein tekstin kontekstiin liittymättä. En itse osaisi pitää yllä tällaista imagoa, vaan esiintyisin toisinaan t-paidassa ja allekirjoittaisin puolimatkalaiset tekstit esim. ”huolestuneena kristittynä” tai ”nimim: katolilaiset tutkivat tämän jo”.

Pseudotieteisiin kuuluu vahvasti itsensä tuotteistaminen, koska lukijat muistavat helpommin persoonan kuin informaation. Puolimatka on epätotuuden torvena omaa luokkaansa Suomen mittakaavassa, ja se on varmaan saavutus itsessään. Onnea.

Tämä Puolimatkan kannanotto on (tuttuun tapaan) tarkoituksellisen harhaanjohtava ja pelkoa lietsova. Translain uudistusta hän kommentoi ”ideologisena hyökkäyksenä perhettä, vanhempien kasvatusoikeuksia ja lasten hyvinvointia vastaan”. Uudistus kuuluu lyhykäisyydessään näin:

 

”Voimassa oleva translaki loukkaa ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Kuuluu kaikille -kampanjan tavoitteena on itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen:

perustuu omalle ilmoitukselle lääketieteellisen prosessin sijaan

ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä

on mahdollista myös alle 18-vuotiaille.

Translaista on poistettava vaatimus lääketieteellisestä prosessista ja psykiatrisesta arviosta juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona. Tilalle tarvitaan itsemäärittelyoikeus ja yksilölliset hoidot.

Saadakseen sukupuolta vastaavat henkilöpaperit on ihmisen oltava lisääntymiskyvytön. Sterilisaatiovaatimus loukkaa ihmisten oikeutta koskemattomuuteen ja perheeseen.

Sukupuolen korjaamisten on tultava mahdolliseksi kaikenikäisille. Laista tulee poistaa vaatimus täysi-ikäisyydestä. Myös lapsille ja nuorille on taattava oikeus tulla kuulluksi sukupuoltaan koskevissa asioissa ja saada hyvinvointia tukevat terveyspalvelut.

Kuuluu kaikille -kampanjan tavoitteena on pitää esillä translain kokonaisuudistuksen tarpeita mutta tuoda myös esiin tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja translain vaikutuksista yksilöiden elämään.”

 

Puolimatkan kannanotosta saa sellaisen kuvan, että translain uudistus lisäisi lääketieteellisiä toimenpiteitä ja huonontaisi ihmisten elämänlaatua, kun tosiasiassa (ja tämä ei ole mielipiteeni, toistan vain tiivistettynä sen mitä jokainen voi itse lukea yltä) translain muutos poistaisi tarpeen lääketieteellisille toimenpiteille, kun henkilö haluaa muuttaa juridisesti sukupuoltaan. Tämä tarkoittaa, että juridisesti sukupuoltaan muuttava ihminen saisi yksilöllisempää hoitoa, eikä hänelle määrättäisi lakisääteisiä kehoon kajoavia toimenpiteitä, jotta henkilö kelpaisi yhteiskunnalle omana sukupuolenaan.

Puolimatka antaa tarkoituksellisen valheellisen kuvan muutoksen tavoitteista. Hän pelottelee lukijoita peruuttamattomilla lääketieteellisillä toimenpiteillä, joita lakiuudistus päinvastoin pyrkisi vähentämään. Minun ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, koska molemmat tekstit ovat luettavissa yllä. Käytän loput vastauksestani Puolimatkan diskurssien avaamiseen:

 

Puolimatka tuli minulle tutuksi 13 vuotta sitten kirjoituksillaan evoluutiosta ja Jumalasta, jotka hän asetti vastakkain. Useimmat meistä, jotka muistamme hänen kykynsä sivuuttaa tieteellinen todistusaineisto uskonnollisten dogmien takia, kokivat Puolimatkan ajatusmallit muinaisjäänteinä. Evoluutio oli merkittävä puheenaihe Puolimatkalle. Suomen jatkaessa matkaa pois tieteellisen teorian ja maagisen ajattelun vastakkainasettelusta dogmaattinen Puolimatka ei vaikuttanut enää riesalta. Eläkeikää lähestyvä professori ei varmaan toistaisi virhettä, jossa hän sivuuttaa yksinkertaiset tieteelliset argumentit ja selostaa julkisesti mielipiteitään, joiden tarkistamiseen ei vaadita paljon. Olimme väärässä.

Olimme väärässä tavalla, joka tuntuu nyt katkeralta: evoluutio ei edes ollut näin tärkeä aihe. Ei läheskään yhtä tärkeä kuin translaki. Eihän kukaan kärsi siitä, jos Puolimatka uskoo ihmislajin syntyperän olevan maaginen ja ilmaisee näitä ajatuksiaan biologian diletanttina. Tietysti kantasoluhoidot, rokotteet, rasismi ja lajismi ovat kaikki aiheita, jotka jollakin tavalla liittyvät evoluutioon, mutta nämä aiheet ovat yleensä asiantuntijoiden käsissä. He luottavat biologiaan ja siihen, että yllämainittuja aiheita tulee käsitellä objektiivisesti tieteen valossa.

Oloni on kuin metsurilla, joka jätti yhden lahon puun tuulen kaadettavaksi ja palasi vuosikymmenen päästä todistaen puun yhä seisovan ja mädän leviävän. Minun kävi nuorena skeptikkona sääli kreationisteja, koska heiltä jäi näkemättä omissa silmissäni kaunis ja ihmisarvoa korostava käsitys alkuperästämme.

 

Eläkeikää lähestyvä professori ei varmaan toistaisi virhettä, jossa hän sivuuttaa yksinkertaiset tieteelliset argumentit ja selostaa julkisesti mielipiteitään, joiden tarkistamiseen ei vaadita paljon. Olimme väärässä.

 

Minun ei enää käy sääli Puolimatkaa. Palattuani lukemaan hänen uusimpia tekstejään tunnen vain huolta, koska hänen epärehelliset tekstinsä ja dialogiin kykenemättömät periaatteensa pystyvät aidosti satuttamaan muita ihmisiä.

Eikä nyt jäädä lillukanvarsien äärelle vaan sanotaan suoraan, että hänen kannustamansa teot satuttavat.

Konkreettiset teot. Poliittiset linjaukset. Vastustaessaan translain muutosta hän vaatii ihmisiä käymään läpi turhia lääketieteellisiä toimenpiteitä, jotta heidän sukupuoli-identiteettinsä virallistettaisiin.

Puolimatka on niin myrkyllinen osa tätä translaki-diskurssia, että sen rinnalla evoluutiodebatti ja tieteen retoriikan yksityiskohdat kutistuvat silmissäni mitättömiksi – ja tein sentään tieteen retoriikasta elämäntehtäväni juuri siinä kohtaa, kun mietin miten professori ei ymmärrä perusasioita kirjakaupalla käsittelemistään aiheista.

Nyt ymmärrän, että ideologiat ovat vahvempia kuin faktat. Ideologiat jättävät varjoonsa ihmisten itsemääräämisoikeuden ja hyvinvoinnin, tasa-arvon ja empatian.

Puolimatka ei muuttunut, kasvanut tai oppinut kymmenessä vuodessa, enkä jaksa enää sitä häneltä odottaa.

 

Paavo Ylämäki

ystävä