Olen kirjallisuuden gradua tekevä, alunperin äikänopelinjan kautta yliopistoon päätynyt perheellinen opiskelija. Harkitsen palaavani transprosessin sekä siihen liittyvän uupumuksen jälkeen opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja. Olen kahden lapsen isänä, transihmisenä, freelancerina ja opiskelijana luonnollisesti kuormittavassa elämäntilanteessa, ja kysyisin siksi Jyväskylän yliopiston turvallisuudesta opiskelijalle.

Olen seurannut kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkaa ja sitä, kuinka hän saa kiusata yksittäisiä oppilaita ilman, että kukaan ulkopuolinen puuttuu asiaan. Koen tarvetta kysyä, saanko transsukupuolisena opiskelijana tulla jatkamaan opeopintoni loppuun niin, että minulla on turvallista, enkä joudu pelkäämään syrjintää muiden opiskelijoiden tai etenkään opettajien puolesta?

On myös mahdollista, että keskeytän pelon takia haaveeni pedagogisten opintojen jatkamisesta. Vähemmistöstressiä päivittäin kokevana ihmisenä on liian raskasta, jos normaalin opiskelun paineiden lisäksi täytyy olla varuillaan omia ihmisoikeuksia uhkaavan ympäristön johdosta.

Voinko olla opintoihin palatessani varma, että sivulliset (opettajat) tulevat puuttumaan kaikilla kursseilla syrjintään, ja minun on mahdollista saada opiskelurauha?

Julkisuudessa Puolimatka on saanut äänitilaa kommentoimalla, että hänellä on oikeus mielipiteeseen (sananvapaus). Kuitenkin, Ihmisoikeusliiton sivuilla kirjoitetaan sanavapaudesta seuraavasti:

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat sananvapauden hyvin vahvasti. Esimerkiksi YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa sopimuksessa todetaan:

Jokaisella on sananvapaus; tämä oikeus sisältää vapauden hankkia, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia riippumatta alueellisista rajoista joko suullisesti, kirjallisesti tai painettuna taiteellisessa muodossa tahi muulla hänen valitsemallaan tavalla.” (artikla 19, kappale 2)

Jos sananvapautta katsotaan ainoastaan tämän kappaleen perusteella, sananvapaus näyttäytyy täysin rajoittamattomana. Jotkut sananvapauden puolustajat näkevät sananvapauden näin yksioikoisesti. Heille kaikki puuttuminen viestintään on sananvapauden rajoittamista.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus sananvapaudesta, vaan sananvapausartikla jatkuu seuraavasti:

Edellisessä kohdassa tarkoitettujen vapauksien käyttö merkitsee erityisiä velvollisuuksia ja erityistä vastuuta. (artikla 19, kappale 3)

Sekä:

Voimme esittää väitteitä, että kaikki ihmiset eivät olekaan tasavertaisia heidän synnynnäisten ominaisuuksien tai alkuperän vuoksi. Voimme pitää yksilöitä alempiarvoisina tai pahoina sen perusteella, mihin ryhmään miellämme heidän kuuluvan. Voimme esittää vakaviakin syytöksiä kokonaista ryhmää kohtaan sen perusteella, mihin yksittäinen henkilö on syyllistynyt.

Tällaiset sanankäytön tavat loukkaavat ihmisarvoa eivätkä ne kuulu sananvapauden piiriin:

Kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla. (artikla 20, kappale 2)

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat sananvapauden, mutta ne turvaavat myös yksityisyyden suojan ja synnynnäisen ihmisarvon. Kansallisessa lainsäädännössä on varmistettava, että jokaisen ihmisen kaikkia oikeuksia suojellaan laeilla.

Koen, ettei muutaman vähemmistöihmisen tehtävä ole perustella itselleen kuuluvan ihmisoikeuksia.

Olen melko ahdistunut paitsi oman opiskelukykyni puolesta, myös kaikkien muiden sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien ihmisten takia. Lisäksi, yliopistomme opettaa opettajia puuttumaan aktiivisesti kiusaamiseen. Kysyisin, voinko olla opintoihin palatessani varma, että sivulliset (opettajat) tulevat puuttumaan kaikilla kursseilla syrjintään, ja minun on mahdollista saada opiskelurauha. Kuinka käytännössä takaatte tämän?

Mitä aiotte tehdä tämän asian suhteen varmistaaksenne, ettei Jyväskylän yliopistossa enää tapahdu laitonta syrjintää ja että kiusaamiseen eli väkivaltaan puututaan?

Kiitos että reagoitte huoleeni. Olen pahoillani viestini tiukasta sävystä, mutta koen, ettei muutaman vähemmistöihmisen tehtävä ole perustella itselleen kuuluvan ihmisoikeuksia. Se on yliopiston tehtävä, jossa sivullisten vierestä katsojien täytyy puuttua ja vetää raja.

Susi Nousiainen